Podle slov Růženy Halířové z Krajské hygienické stanice v Olomouci je však pravděpodobnost přenosu viru ptačí chřipky ze zvířete na člověka velmi nízká. „Dokonce i u prokázaných případů úmrtí, které jsou zaznamenány převážně v Asii, jsou informace o přenosu viru na člověka neúplné. Nevíme totiž, zda byl nemocnému člověku poskytnut správný postup léčby,“ vysvětluje Halířová.

Na rozdíl od Evropy jsou v asijských zemích horší ochranné podmínky. Kohoutí zápasy nebo odsávání krve z tepny zvířat ústy, jak byly tyto případy zaznamenány v některých asijských zemích, se u nás většinou nevyskytují.

Někteří tají úhyn zvířete

„Důležitou roli zde hrají i ekonomické faktory. Někteří obyvatelé tají úmrtí zvířete do poslední chvíle, protože by to pro ně znamenalo uzavření chovu a tím i výraznou finanční ztrátu,“ doplnila Halířová. V našich ekonomických podmínkách je takové chování neopodstatněné.

Léky na ptačí chřipku mohou poškodit mozek

Když se v březnu minulého roku v médiích objevily informace o výskytu ptačí chřipky u drůbeže, začala široká veřejnost možnosti nákazy od zvířat přikládat větší váhu.

Možnosti léčit ptačí chřipku na lidech jsou značně omezené, protože proti tomuto virovému onemocnění neexistuje jednoznačně účinný lék. „Jak se prokázalo v Japonsku, ale také v USA, některá antivirotika mají i vedlejší účinky. Existují případy, kdy tyto léky proti ptačí chřipce neblahým způsobem poškodili mozek nemocného. Konkrétně byly zaznamenány případy sebevražd u uživatelů některých léků,“ řekla Halířová.

Prevence je účinnější

Důkladná prevence má v případě ptačí chřipky větší účinnost než některé pomocné léky. Obecně platí, že lidé by se měli vyhýbat jakékoli manipulaci s uhynulými kusy ptáků v rizikových oblastech, tepelně upravovat potraviny a používat přiměřené zdravotnické prostředky.

„To, co je účinné, může být poměrně jednoduché. Viry vykazují nízkou odolnost vůči dezinfekčním látkám. Efektivnější než důkladné mytí rukou, jsou sterilizační přístroje nebo jednorázové pomůcky, které jsou užívány například v nemocnicích,“ informoval prezident asociace Czech Med Tomáš Vican. Tyto ochranné prostředky bývají volně dostupné v lékárnách.