Nadále provádějí rozbory vzorků mléka. Ty v některých případech obsahovaly mikroorganismy, které lidem mohou způsobit průjmové onemocnění.

„Přímá souvislost nakonec nebyla prokázána. Mléko sice pili, ale dalším vyšetřením nebylo potvrzeno, že by onemocněli právě z něj,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Olomouci Růžena Haliřová.

Podle odborníků nelze přičíst vinu syrovému mléku, že dotyční po jeho vypití onemocněli, v případě, kdy nemají v rukou typ původce onemocnění u pacienta a zároveň takzvanou typizaci vyšetření konkrétního mléka, které požil.

„Pak je těžké obviňovat mléko. A bohužel lidé si přesně nepamatují, co dalšího konzumovali,“ poznamenala epidemioložka.

Oba případy podezření průjmové infekce, u nichž nemocní uvedli, že měli syrové mléko z automatu, byly ze Šumperska a šlo o mladší ročníky.

Krajská veterinární správa v Olomouci průběžně kontroluje mléko z automatů a vzorky posílá na rozbor do laboratoří.

„Zatím jsme nezjistili nic, co by odporovalo normám. V případě výskytu mikroorganismů, které by mohlo v některých případech způsobit průjmové onemocnění, jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí,“ uvedl Pavel Moravec z olomoucké krajské veterinární správy.

Epidemiologové i veterináři doporučují, aby lidé nepili mléko z automatu syrové, ale mléko tepelně upravili.

„Při krátké pasterizaci neztratí mléko na chuti a vůni – stačí jej dát na třicet sekund do mikrovlnky. A pokud by obsahovalo byť minimální množství kampylobakterií, touto úpravou se zničí,“ doporučili.