Novela veterinárního zákona, která nabyla účinnosti 15. ledna, otevřela farmářům v Česku možnost vyrábět potraviny z hmyzu coby jedné z takzvaných „nových potravin“.

Hmyz považuje za hospodářské zvíře a pro jeho chovatele také stanovuje stejné povinnosti.

Legislativní novinka oslovila olomouckou hmyzí farmu Insect Farm, která se v posledních měsících dynamicky rozvíjí a do půl roku chce odchovávat až 1200 litrů cvrčků měsíčně. O chovu hmyzu určeného k lidské spotřebě reálně uvažuje.

„Je to pro naši farmu zajímavá příležitost, které bychom se chtěli chopit,“ sdělil chovatel Daniel Špruček z farmy Insect Farm.

„Vše však vyžaduje čas a trpělivost. Momentálně soustředíme veškeré úsilí na rozšíření stávajícího chovu. Do půl roku bychom chtěli odchovávat okolo 800 až 1200 litrů cvrčků měsíčně, což je hodně práce a starostí,“ popisoval Daniel Špruček, který se chovu hmyzu věnuje přes sedm let.

Farma, která se specializuje na chov a prodej sarančat všežravých, cvrčků banánových a švábů jako krmiva pro plazy a další zvířecí druhy, se kvůli expanzi přesunula do nových prostor o výměře 400 metrů čtverečních.

„Budeme patřit mezi největší farmy v Česku,“ naznačoval chovatel, jenž produkci určenou k lidské spotřebě plánuje spustit zhruba za rok.

Mouka z brouků? Je ještě brzy

Nároky na chovatele hmyzu určeného k výrobě potravin pro konzumaci lidmi, stejně tak hmyzu sloužícího jako krmivo pro hospodářská zvířata, jsou stejné jako na farmáře, kteří chovají hospodářská zvířata.

„Budou pod veterinárním dozorem a budou muset splňovat některé zákonné požadavky,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Pokud farmář prokáže, že hmyz je chován za vyhovujících podmínek, aby byla dodržena pravidla pro bezpečnost potraviny, vydá mu krajská veterinární správa registraci, takže se stane chovatelem hmyzu jako „nové potraviny“.

„Zatím nás ještě nikdo nekontaktoval pro bližší informace o podmínkách, aby mohl vyrábět například mouku z cvrčků. Je ještě velice brzy,“ reagovala Eva Bardoňová, ředitelka Odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

„Velký boom to asi prozatím nebude. Spíše chov zůstane ještě ve fázi krmiva pro zvířata,“ odhadovala zájem stávajících chovatelů.

K jídlu jsou až dva tisíce druhů

V Česku už zájemci mohou ochutnat hmyzí dobroty, například na různých gastronomických festivalech. Legislativní změna spočívá v tom, že chov bude možný i v České republice.

Novela, která promítá do českého prostředí evropskou legislativu, počítá s tím, že ke konzumaci se bude zpracovávat zatím sedm hmyzích druhů, například cvrček domácí, potemník stájový či saranče stěhovavá.

Konzumovat lze podle odborníků až 2000 druhů hmyzu žijících na Zemi. Hmyz jako „nová potravina“ se kvůli obsahu bílkovin ukazuje jako zajímavý zdroj proteinu vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel Země. Pokud bude v roce 2050 na Zemi na devět miliard lidí, bude zapotřebí zvýšit produkci potravin o desítky procent.