Už i tehdy však některé informace nebyly zcela přesné. Hrádek Kunzov se nenachází v Radíkově, nýbrž na okraji Hrabůvky. Bowling se u letního kina v Hranicích hrát nikdy nedal, funguje zde zato kuželkářský klub. Některé čerpací stanice v mapě vůbec nejsou zakresleny. Jediné společenské sály, které jsou na Hranicku k dispozici ke kulturním akcím, jsou sál Základní umělecké školy v Zámecké ulici a Sokolovna. Existenci sálů v takřka každé obci zařízení popírá, stejně jako možnost využít pouličních budek coby veřejného záchodu. To je výčet jen některých dezinformací, které tabule uvádějí od začátku špatně.

S postupem času a změn, které ve městě a okolí za dubu tří let nastaly, by mělo dojít i k dalším úpravám na mapách. Zrušen byl útulek pro psy v Tovární ulici, momentálně nefunguje hranické kino Svět, přibyly sluneční hodiny v Rouském a v neposlední řadě také muzeum včelařství v Hranicích a Malé muzeum minerálů ve Stříteži nad Ludinou, o kterých moderní turistické portály nemají ani tušení. Naopak motorista v nouzi je poslán do Drahotuš, kde už autoservis neexistuje.

V čem je tedy problém, že pro turisty chloubu města za celou dobu nikdo neaktualizoval? „Vzhledem k finanční a překladatelské náročnosti se aktualizují jedenkrát za tři roky. Děláme to stejně jako například ve Valašském Meziříčí. S přípravou se začalo letos v létě a v příštím roce se vše uvede do pořádku,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Dále také dodal, že připomínky se už od léta shromažďují v Městském informačním centru. Tam však s žádným námětem dosud nikdo nepřišel.

„Občas se stane, že vypadne proud. To třeba přijde někdo nahlásit, že něco nefunguje. Ale s konkrétní připomínkou, že je něco špatně, zatím nikdo nepřišel,“ uvedla pracovnice turistického infocentra Barbora Nováková.

Softwarová chyba?

Přijde-li k některé z map anglicky mluvící turista, bude nejspíš úplně zmaten. Velká část číselných voleb je totiž posunutá. V praxi to znamená, že zmáčkne-li zahraniční návštěvník políčko 103 s nápisem „Taxi“, začne na mapě blikat položka 102 „Pošta“. Ta je zde v angličtině hned dvakrát, zatímco půjčovna lyží k nalezení není.

„Abych se přiznala, ještě jsem to nikdy nepoužila. Myslím si, že je to hlavně pro turisty. Mohou tu najít třeba dobrou restauraci nebo hotel,“ míní obyvatelka Hranic Marta Zbořilová. Tyto informace však na mapách schází. Počítač pošle návštěvníky města k panelu ve dvoraně zámku. Box, který zde byl umístěn, však už dávno dosloužil a je dosud bez náhrady, stejně jako obrazovka na hranickém hlavním vlakovém nádraží.