Je to vždy stejné. Obyvatelé každého města nebo každé vesnice by nejraději viděli v tom svém bydlišti co nejvíce změn a budování. V obcích na Hranicku tomu samozřejmě není jinak.

„Pro letošní rok jsme si jako jeden z hlavních cílů dali dobudování sokolských šaten, které jsme započali už v loňském roce,“ prohlásil starosta obce Bělotín Eduard Kavala.

Tato investice spolkne celkem pět milionů korun, ale v obci nebude zdaleka jedinou.

„Ještě chceme dokončit rekonstrukci bytového domu v Nejdku, který je ještě pořád poničený po povodni. Tam se počítá přibližně s třemi miliony korun,“ přidal další informaci Eduard Kavala.

Kromě těchto dvou akcí se mohou těšit i obyvatelé Kunčic, kde obec chystá generálku obchodu přibližně za půl milionu korun.

Infrastruktura pro rodinné domky

K hodně velké částce v oblasti investování se chystají v obci Býškovice.

„Na podzim bychom rádi požádali o dotaci na stavbu multifunkční budovy v obci a také se chystáme budovat infrastrukturu pro rodinné domky,“ řekla starostka obce Jana Světlíková. Zejména stavba multifunkční budovy je hodně velká akce, protože v jejím rozpočtu se počítá celkem s patnácti miliony korun.

Poněkud skromnější plány mají zatím v Opatovicích. Zde dobíhá jeden z rozjetých projektů.

„U nás právě dobíhá investice na výstavbu inženýrských sítí pro rodinné domky. Pokud jde o nějaké další akce, tak se zatím nechceme příliš rozmachovat a zkoumáme, na co by bylo možné získat dotace,“ prohlásil starosta Opatovic Jaroslav Kuchař.

Černotínští se chystají na kanalizaci

Naopak na větší akci se pro letošní rok chystají představitelé obce Černotín. Místní obyvatelé se mohou konečně těšit na vybudování kanalizace, která obci už dlouhou dobu chyběla.

„Naší hlavní akcí, kterou bychom rádi dokončili, je stavba kanalizace. Ještě ale nejsou podepsány smlouvy s fondem životního prostředí, protože se musí neustále něco dokládat,“ řekl k tomu trochu skepticky starosta obce Jiří Andrýs. To, že se jedná opravdu o velkou akci, dokládá i rozpočet na ni určený. Ten se pohybuje celkem okolo částky 17 milionů korun. Kromě toho by v obci rádi dokončili úpravu návsi, která spolkne přibližně pět milionů korun.

Podobně velká investice čeká i obec Olšovec. Zde loni na podzim začali budování vodovodu, který chtějí letos dokončit. „Jedná se o poměrně velkou částku okolo 14 milionů korun. Protože jsme poměrně malá obec, tak nic jiného zatím neplánujeme,“ přidal k tomu starosta Olšovce Antonín Folter.

Investice v Hustopečích

Na větší množství přibližně stejných investic se mohou těšit obyvatelé městyse Hustopeče nad Bečvou. Kromě nutných oprav po povodních zde plánují ještě minimálně další tři větší investice.

„V letošním roce budeme pokračovat v opravě kulturního domu a také samozřejmě pokračuje oprava našeho zámku,“ potvrdil investice tajemník úřadu městyse Václav Vomáčka. Pokud jde o opravu kulturního domu, tak ta spolkne přibližně čtyři miliony korun. Další větší akcí, kterou v Hustopečích plánují, je revitalizace návsi v části Vysoká. Zde se počítá s částkou okolo tři a půl milionu korun.