V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Přerovska a Hranicka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. 

V pátek 2. března se v tištěném vydání Přerovského a hranického deníku podíváme do Veselíčka.

Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu. Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi.