To potvrdila také prověrka Bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), kterou odborníci zpracovali v posledním čtvrtletí loňského roku. Hranická radnice se od té doby zabývá možnostmi, jakým způsobem nádraží opravit. Jednání ale zatím konkrétní výsledky stále nepřinesla.

Projektem se zabývají příslušné odbory i komise.

„Komise pro dopravu sice opravu autobusového nádraží v prosinci projednávala, žádné konkrétní závěry ale z diskuze nevyplynuly," konstatoval tajemník komise pro dopravu Marek Lukeš.

Tři alternativy řešení situace

Vedení města už dříve uvažovalo o třech alternativách, doposud se ale k žádné z nich nepřiklonilo. Do těchto variant spadá celková oprava nádraží v režii města, prodej prostoru do rukou ČSAD či vyčlenění nejnutnějších oprav za udržitelného provozu.

„V současné době tady máme rozjednané odhady autobusového nádraží pro případ prodeje a zpracováváme odhady v rámci nenutnějších oprav. S ČSAD budeme jednat v nejbližších dnech," uvedla k procesu místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová, která s vedoucími odborů dopravy a správy majetku připravuje materiál, jenž v únoru předloží zastupitelům.

„Chtěli bychom to stihnout do projednávání investic na tento rok," potvrdila.

Přestože se zatím žádná varianta nevyloučila a stejně tak prý není žádná z nich preferovaná, nakonec zřejmě rozhodnou předpokládané náklady na opravy.

Finance?

„O finančních nákladech zatím není jasno, měli bychom je znát do tří týdnů. Až pak se vyjádříme k některé ze tří nabízených variant," sdělila Pavla Tvrdoňová.

Už nyní se ale dá alespoň odtušit, že právě realizace pouze nezbytných oprav, tedy provozní budovy, pozemních komunikací a krytých stání pro cestující za nepřerušeného provozu se jeví jako nejlevnější alternativa.

„Vzhledem k rozpočtu města a naplánovaným investicím pro tento rok bude finanční stránka podstatným podkladem pro rozhodování. Odhadujeme, že oprava nejnutnějších částí by byla tou nejschůdnější variantou. V případě celkové revitalizace na náklady města by se totiž náklady vyšplhaly do desítek milionů," doplnila místostarostka. Deník v pondělí o vyjádření žádal také ČSAD Ostrava, které ale své stanovisko redakci neposkytlo.

Přibude nové parkoviště?

Kromě samotných oprav se uvažuje také o vybudování parkoviště ve spodní části nádraží.

„Momentálně nemohu říci přesný počet parkovacích míst, to vše by měla upřesnit až další studie. Problém ve vjezdu autobusů na nádraží zatím nevidíme, k věci se ale budou vyjadřovat ještě odborníci na dopravu. Vycházíme každopádně z faktu, že nyní před nádražím panuje problematický stav s parkováním," uvedla dále místostarostka.

O opravě nádraží se uvažovalo už v roce 2008. Z nákladného autobusového terminálu, který taktéž počítal s rozsáhlým parkovištěm, ale kvůli nedostatku financí sešlo.