To se uskuteční ve čtvrtek 3. října od 14 hodin ve velké zasedací místnosti na zámku.

Účastníci tak dostanou prostor pro své připomínky a dotazy.

„Na projednání jsou zváni všichni občané, podnikatelé a další zájemci působící na území města Hranice, kteří budou seznámení s vývojem města v časovém horizontu příštích deseti let,“ uvedla referentka oddělení podpory rozvoje řízení města, Kateřina Hojgrová.

Program rozvoje města je jedním ze základních rozvojových dokumentů, který se zabývá předpokládaným vývojem v letech 2020 až 2030. Stanovuje střednědobé a dlouhodobé cíle, které by měly vycházet ze skutečných potřeb našeho města. Hlavní cíle tedy stanovuje plán čtyři.

Za prvé vytvořit dobré podmínky pro bydlení, bezpečnost, vzdělávání, kulturu, volnočasové aktivity, sport, a zdravotní a sociální péči. Za druhé chránit své životní prostředí a usilovat o lepší kvalitu ovzduší. Za třetí nabízet lidem bezpečné, udržitelné a pohodlné formy dopravy. A za čtvrté neustále zlepšovat služby veřejné správy.

Po projednání programu rozvoje bude od šestnácti hodin, rovněž v zasedací místnosti na zámku, také projednávání střednědobého plánu sociálních služeb. Ten bývá schvalován na dobu tří let.

„Hlavním cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb všem občanům na území ORP Hranice, podporovat udržitelnost, popřípadě rozšířit stávající sociální služby a zvýšit povědomí občanů o službách a dalších aktérech podílejících se na zajištění sociálních potřeb občanů,“ popsala Kateřina Hojgrová.

I na toto projednání zve město všechny občany, uživatele i provozovatele sociálních služeb.