Povodí Moravy zřídilo speciálně pro tyto účely webové stránky skalicka.pmo.cz. Jejich prostřednictvím mohou návštěvníci získat informace nejen o připravované výstavbě vodního díla, ale také o celkové koncepci protipovodňových opatření v našem regionu.

„Na základě rozboru situace bylo toto území určeno jako prioritní oblast pro řešení ochrany před povodněmi, a to jak pomocí přírodě blízkých, tak technických protipovodňových opatření," informuje mimo jiné PMO.

„Nádrž Skalička představuje základní a nezbytný prvek systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. S ohledem na terénní podmínky v povodí nelze zabezpečit odpovídající ochranu pouze zaplavováním, nebo lokálním zvýšením kapacity koryta," uvádí dále PMO.

Návštěvníci se na stránkách mohou dozvědět také o celkových protipovodňových opatřeních v oblasti, i historii chystané přehrady, o jejímž vybudování se na vysokopolitické úrovni začalo jednat již v roce 1954.

Kroky k realizaci

Až nyní však, podle všech indicií, směřuje celá záležitost ke zdárné realizaci. V polovině února debatoval s občany obce Skalička ministr zemědělství Marián Jurečka (ČSSD), který se projektem intenzivně zabývá. S obyvateli řešil především výkupy pozemků, které jsou momentálně pro další vývoj klíčové.

Kromě Skaličky zasáhne vodní nádrž také do obcí Černotín, Milotice, Hustopeče, Zámrsky, Němetice a Špičky. Právě starosta Špiček Vladimír Zamazal již dříve připustil, že výkupy pozemků jeho obci přinesou výraznou finanční injekci.

„Do našeho rozpočtu by výkup pozemků měl přinést částku okolo třiceti miliónů korun. Vzhledem k tomu, že lužních lesích, kterých se odkup týká, není možné provozovat intenzivní hospodaření, to považuji za přínos. Obci taková částka výrazně pomůže," uvedl starosta.

Dílo by mělo sloužit nejen jako protipovodňové opatření, ale zároveň jako zásobárna vody v období sucha. Počítá se také s rekreačním využitím. Předpokládané náklady výstavby se pohybují okolo 2,7 miliard korun. 

Autor: David Král