„Má vzniknout informační centrum, ale to je jen první krok. Víme, že jenom to nestačí. Těch možností, jak lokalitu zatraktivnit, a jak to návštěvníkům přiblížit, je celá řada,“ řekla Michaela Škrobánková z Hranické rozvojové agentury, která celý projekt řeší.

Spolupráce s Polskem

Město spolupracuje s polskou stranou už od roku 2008, takže spojení sil na společném projektu není žádným překvapením.

„S Polskem je to účelové, protože studie bude poměrně finančně náročná. Hledali jsme dotační titul, ve kterém bychom to byli schopni zafinancovat, a tím je přeshraniční spolupráce Česko – Polsko,“ vysvětlila Škrobánková.

Česko-polskou spoluprací je také zacílit na turisty, kteří se půjdou podívat do zlatonosných revírů v Glucholazech. Ti by totiž mohli následně i k Hranické propasti.

Žádost o dotaci

„Zatím jsme jen podali žádost o dotaci a rozpočet na celý ten projekt je na maximu, což je okolo osmi set tisíc korun,“ dodala ředitelka Hranické rozvojové agentury.

Projekt je naplánovaný v rozmezí jednoho roku a jsou v něm započítány výdaje na semináře, dvě pracovní cesty do Polska, výdaje na administraci a v neposlední řadě také samotná studie.