Změnil se trestní zákon komplexně nebo jen v některých ustanoveních?

V porovnání s dosavadním trestním zákonem z roku 1961 je v něm namísto tří set 421 paragrafů a ustanovení. Za zmínku rovněž stojí nové seřazení trestných činů podle jejich závažnosti. Za minulého režimu byl, s trochou nadsázky, největším zločincem ten, kdo ukradl pytel cementu. První hlava zvláštní části tedy řešila trestné činy proti republice, druhá hlava pak trestné činy hospodářského charakteru a tak dále. Naproti tomu trestné činy proti životu a zdraví byly až obsahem sedmé hlavy a trestné činy proti majetku obsahovala hlava devátá trestního zákona. Nyní je to uspořádání diametrálně odlišné. Nový trestní zákon dává přednost lidským hodnotám. V první hlavě jsou obsaženy trestné činy proti životu a zdraví, ve třetí například proti lidské důstojnosti, v páté proti majetku a až v deváté proti republice.

Začalo se také rozlišovat mezi trestným činem a přečinem. Jaký je v nich rozdíl?

Přečiny jsou trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody do pěti let, zločiny pak ty s horní hranicí trestní sazby uvedeného trestu převyšující pět let. Jejich součástí jsou zvlášť závažné zločiny s trestní sankcí odnětí svobody nad deset let. Dříve byl, vedle doživotí, výjimečný trest 25 let vězení, dneska je třicet let.

Přináší nový trestní zákon i nějaké změny v pojmech?

Ano. Dříve se například používal pojem „nezletilý“ pro mládež mladší patnácti let a pojem „mladistvý“ pro mládež od 15 do osmnácti let. Teď už se až do osmnácti bude nově používat pojem „dítě“.

Dočkáme se i nových druhů trestů?

Nově se začne uplatňovat třeba „domácí vězení“. Soud tento trest může uložit až na dva roky. Odsouzený pachatel bude muset slíbit, že se bude zdržovat ve svém obydlí a to ve dnech pracovního klidu a pracovního volna a v ostatních dnech pak od 20 do 5 hodin. Kontrolovat ho bude nesejmutelné technické zařízení, pravděpodobně náramek s čipem. Význam to bude mít například u pachatelů krádeží vloupáním a podobně.

Dalším novou trestní sankcí je „zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“. Kdo například ztropí na nějakém fotbalovém utkání výtržnost a dopustí se přitom trestného činu, tomu může soud takový trest uložit. V praxi to pak bude vypadat tak, že v době konání určitých akcí se bude dotyčný zdržovat na policejní služebně, konkrétně na obvodním oddělení Policie ČR v Přerově nebo Hranicích.

Kdo bude mít dodržování těchto trestů v kompetenci?

Probační a mediační služba, která patří pod ministerstvo spravedlnosti. V každém okrese ji vykonávají asi dva lidé. Působí tady přibližně už deset let, jen se o ní málo mluví. Tato služba se jednak snaží urovnat vztahy mezi poškozeným a pachatelem a rovněž například dohlíží na chování pachatele trestného činu, pomáhá s jeho resocializací, kontroluje výkon trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení.

Co už naopak v novém trestním zákoníku nenajdeme?

Zrušily se pojmy jako „záškodnictví“ nebo „útok na státní orgán“, které tak trochu zaváněly minulou dobou. Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění už teď není trestných činem, ale přestupkem, za který hrozí sankce 25 až 50 tisíc korun a zákaz činnosti na jeden až dva roky. S tím ale příliš spokojeni nejsme. Přestupky totiž nejsou postihovány tak tvrdě jako trestné činy. Stejně tak je z trestného činu na přestupek změněna i nedovolená výroba lihu.

Jak dlouho bude trvat, než se s novým trestním zákonem, jak se říká, sžijete?

Každý zákon vyžaduje nějakou soudní praxi. Soudní rozhodnutí vyššího stupně je nějakým judikátem, kterým se pak řídí i ostatní soudy. To má vliv i na naši práci. Bude chvíli trvat, než se vytvoří precedenty, jimiž se budeme moci inspirovat a řídit. Budeme se ale snažit zapracovat policisty co nejdříve. Několik školení už proběhlo a stále ještě probíhá, dále už se budeme učit průběžně.