„Příslušníci štábu, velitelé i vojáci praporu mají dostatek zkušeností, takže jsme okamžitě mohli přikročit k výstavbě tohoto úkolového uskupení,“ říká velitel praporu podplukovník Radek Šoman, který bude také velitelem mnohonárodního praporu na Slovensku.

„V přípravě vojáků máme na co navazovat, protože na rok 2022 jsme připravovali dvě rotace do Mali, rovněž vystavěné z našeho praporu.“

Nyní již vojáci mají za sebou tříměsíční fázi individuální přípravy. Jejím smyslem bylo především zjistit stav vycvičenosti, připravit všechny odbornosti  na plnění operačního úkolu a prvotní sladění v družstvech. Jednotlivci museli absolvovat potřebnou kariérní, profesní i jazykovou přípravu.

Spojaři a příslušníci štábu se v Hranicích seznamují s novým spojovacím vozidlem.
Další moderní technika v Hranicích. Vojenský prapor obdržel nové Titusy

Uskutečnily se například odborné kurzy řidičů, střelců operátorů, zdokonalovací přípravy CLS (Combat Life Saver – záchrana života v boji) i C-IED (ochrana před nástražnými výbušnými zařízeními), přípravy specialistů EOR (explosive ordnarce reconnaissance - průzkum v oblasti výbušnin) nebo doplňující kurzy jazykové přípravy.

„Po prázdninových dovolených se zaměřujeme již na společnou přípravu,“ přibližuje následující postup velitel mechanizované roty kapitán Marek Krnáč.

„Zahájili jsme intenzivní výcvik v rámci celé roty. Vojáky čeká odborná příprava, zejména střelecká, taktická, spojovací a zdravotnická, velký důraz položíme na zvyšování fyzické zdatnosti. Nezbytností je upevňování nezbytných návyků a dovedností, stejně jako stálé procvičování bojových drilů,“ doplnil kapitán.

V noci ze středy 30. na čtvrtek 31. srpna 2023 se zřítila část hradeb v hranické Komenského ulici.
VIDEO: V Komenského ulici v Hranicích se zřítila část starých hradeb

„Mezi důležité schopnosti jednotky patří ochrana proti improvizovaným nástražným zařízením, kdy vojáky zdokonalujeme v postupech a procedurách, jak rozpoznat tyto hrozby a eliminovat jejich účinek. Součástí této přípravy jsou i postupy při záchraně vojáků, kteří se z nějakých důvodů odloučí od jednotky. Mezi nejsložitější úkoly pak patří případy výskytu hromadného zranění osob. Zde je nezbytné vyžádání pomoci od nadřízeného stupně velení, přičemž příslušníci jednotky zabezpečí místo incidentu, pod vedením vycvičených CLS (Combat Life Saver – záchrana života v boji) instruktorů provádí život zachraňující úkony a připravují raněné na transport,“ přibližuje obsah některých z druhů příprav velitel roty.

Restaurace Monika, Hranice.
Top 5 hranických restaurací, kde si dáte polední menu za příznivou cenu

„Zatím mne velmi těší přístup vojáků, přistupují k přípravě s vědomím vysoké osobní odpovědnosti a tedy s maximálním nasazením,“ dodává ještě kapitán Krnáč.

V rámci společné přípravy jednotku čeká velitelská příprava na Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově a poté závěrečné odborně-taktické cvičení ve výcvikovém prostoru Libavá. Následovat bude kontrola velitele Velitelství pro operace a na začátku ledna se již jednotka přesune do místa nasazení.

Autor: Radek Hampl