„Pokud se takového jednání neúčastní veřejnost, je to pro představitele samosprávy samozřejmě komplikovanější. Může se totiž stát, že obyvatelé budou akce připomínkovat v době, kdy už bude pozdě," sdělila ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

Tato organizace se na zpracování plánu rozvoje podílela, za účasti jejích představitelů se bude podobně postupovat i v Miloticích nad Bečvou či v Bělotíně.

Zastupitelé v Potštátě se zamýšleli zejména nad projekty, které by měly přijít na řadu v příštích dvou letech.

„Po těchto dvou letech by zastupitelé měli zhodnotit, nakolik se plán podařilo naplnit," dodala ředitelka Hranické rozvojové agentury.

Mít stanovené priority pro příští šestileté období je důležité i kvůli možnému získání dotačních příspěvků. Startuje totiž nové plánovací období (2014–2020) a od získaných financí například z operačních programů se mnoho naplánovaných akcí bude odvíjet.