Realizace záměru nejvíce děsí obyvatele této části města. Už teď jim totiž pod okny projíždějí tisíce aut.

Proto také napsali všem pětatřiceti zastupitelům osobní dopis, ve kterém vysvětlují, proč s tímto dopravním řešením nesouhlasí. Chtějí také zjistit, jak se zastupitelé k tomuto návrhu staví.

„Když jsme se sem nastěhovali, bylo tu klidné bydlení s pěší zónou. Teď je to ale neúnosné. Jsme vystaveni nadměrnému hluku a také prachu z dopravy. Co by nás tak asi čekalo po zobousměrnění ulice?“ ptá se rozzlobeně Miroslav Zabloudil, předseda samosprávy panelových domů s čísly 13, 15 a 17 v Palackého ulici.

Podobný názor ale má většina zdejších obyvatel. „Nedovedu si vůbec představit, že by ke zobousměrnění provozu došlo,“ kroutí hlavou další z místních Břetislav Běhalík. "Kdo zná Přerov, ví, jak je tato ulice úzká. Vůbec nechápu, jak zde chtějí natěsnit provoz ve dvou směrech,“ pokračuje Běhalík.

Ten se také pozastavuje nad tím, proč se konečně neřeší dopravní situace ve městě komplexně. „Všechna města mají obchvat. Ať už jde o Kroměříž, Vyškov, Prostějov nebo i tak malé město, jako je Lipník. Proč jsou všichni o deset kroků dopředu a Přerov pořád spí?“ nechápe Běhalík.

Záměr je podle přerovských úředníků ve fázi, kdy se připravuje projektová dokumentace. „Vím, že obyvatelé mají obavy z nadměrného zvýšení dopravy, ale já se domnívám, že vozidel zde tolik nepřibude. Navíc se odlehčí jiným ulicím,“ vyjádřil se náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Město záměr s obyvateli neprojednalo

Někteří obyvatelé se domnívají, že záměr zobousměrnit tuto ulici byl účelově na nátlak radní koalice zanesen ex post do strategického plánu rozvoje města teprve před měsícem. „A to bez projednání s místními obyvateli,“ zdůraznil další z obyvatel Palackého uliceRoman Haken.

„Pokud se o záměru dá vůbec někdy v budoucnu uvažovat, pak jedině v případě, že bude vybudována infrastruktura, která odvede dopravu z města - to znamená obchvat,“ dodal Haken.

Podle jeho slov byla před deseti lety zpracována prognóza, která měla odpovědět na otázku, kolik by při obousměrném provozu projíždělo ulicí vozidel. „Tenkrát to vyšlo na 16 tisíc aut, což by přineslo větší zatížení, než jaké je v sousední Komenského ulici, která je nejfrekventovanější v centru města,“ doplnil Haken.

Místní obyvatelé se také pozastavují nad tím, že záměr zobousměrnit ulici podporuje právě náměstek primátora Josef Kulíšek (ODS).

„Máme dokument z roku 1996, ve kterém coby ředitel soukromé živnostenské školy spolu s jinými řediteli nedalekých škol zobousměrní ulice odmítá,“ řekl Zabloudil.

Kulíšek svůj názor však přehodnotil a zdůvodnil to zrušením základní školy v Palackého ulici. „Záměru jsem se tenkrát obával kvůli základní škole, která se zde nacházela. Teď, když už tam sídlí vysokoškoláci, bych se záměru nebál,“ vysvětlil Kulíšek.

V obou směrech jezdí jen sanitky

Jednosměrnou ulicí v centru města projíždějí v protisměru takřka denně houkající sanitky, které si tak krátí cestu ke svým pacientům. Ani zdravotníci tento záměr nevidí jako šťastné řešení.

„Z pohledu záchranné služby je stávající stav vyhovující. Pokud dojde k zobousměrnění této úzké ulice a doprava se zde navýší, můžeme se setkat při průjezdu s nepříjemnými komplikacemi,“ řekl náměstek krajské záchranné služby Jan Weinberg.

„Naopak se domnívám, že rozšířením ulice dojde ke zlepšení průjezdnosti všech vozidel Integrovaného záchranného systému,“ míní náměstek primátora Josef Kulíšek.