Od poloviny listopadu až do konce ledna se sem návštěvníci nedostanou.

“Letošní sezona byla bohužel poznamenána povodněmi v květnu,” říká vedoucí správy jeskyní Barbora Šimečková.

“Rušení školních výletů nám snížilo návštěvnost, a přesto, že zbytek sezony byl stejný jako loni, ten výpadek se už nepodařilo dohnat.”

Jinak si ale v jeskyních na počet návštěvníků nemohou stěžovat, letos jich sem zavítalo 42 tisíc. Větší skupiny nebo zájezdy se na prohlídku musí objednávat i o prázdninách.

Velký úspěch měla letošní výstava v prostorách jeskyní, nesla název Statua cavatica.

“Výstava se líbila hlavně dětem,” konstatuje Barbora Šimečková, ”šlo o sochy, figury, které jsou lidem srozumitelné, navíc v sobě nesly určitou humornou nadsázku, zlehčení lidských vlastností a nectností.”

Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních jsou velmi spokojeni s propagací v rámci volného sdružení Moravská brána, kde spojily síly instituce a turistické cíle v regionu.

”Jedná se o logické území, které turista snadno obsáhne, jednotlivé cíle se navzájem doporučují,” chválí si spolupráci Barbora Šimečková. “Také propagace Hranic v oblasti turistického ruchu se zlepšila.“

Návštěvníci mohou do jeskyní zavítat zase až od února. V pracovních dnech ve dvou termínech (10 a 13 hodin) se mohou nedočkavci podívat dolů. Naplno se sezona rozběhne v dubnu.

Magdalena Gladišová