„Nejsou dokončeny chodníky, travnaté plochy jsou neupraveny. „Unikátní“ podzemní kontejnery na papír, sklo a plasty dosud nemohou plnit svou funkci, protože do nich proniká voda,“ kritizuje proběhlou revitalizaci jeden z obyvatel sídliště Nová Zdeněk Hojgr.

A zdaleka není sám.

„Nejsou dodělané chodníky u domu číslo 1823. Všude máme krásné žluté čáry, není kde parkovat. A ty úžasné podzemní popelnice nejsou hotové, protože to zfušovali. Ta rekonstrukce se nepovedla,“ nebere si v komentářích na webových stránkách Hranického deníku servítky další z místních.

Problémy s kontejnery

Podle mluvčího města Petra Bakovského stojí za nedodělky na sídlišti právě nečekané komplikace s novými kontejnery.

„Při budování podzemního kontejneru se zjistilo, že i když je umístěn na nejvyšším místě, přesto se zde objevuje spodní voda, což samozřejmě vadí. Na místě se tak dodatečně dodělává odvodnění, se kterým se původně nepočítalo, a které nebylo součástí plánované regenerace,“ uvedl mluvčí a pokračoval.

„Blízké okolí kontejneru, včetně chodníku, tak zatím nebylo dokončeno, protože zde budou ještě probíhat práce na odvodnění. V ostatních částech sídliště již byla regenerace odpovědnou firmou uzavřena a oficiálně předána. Drobné nedodělky pak budou vyřešeny,“ informoval Petr Bakovský. Pokud bude přát počasí, mělo by být dodatečné odvodnění hotové do konce července.

Více parkovacích míst prý lidé nechtěli

Kritika nedostatku parkovacích ploch, která od občanů také zaznívá, je pak pro město zarážející.

„Obyvatelé Nové hojně využívají parkoviště supermarketu Lidl, takže chápeme, že jeho aktuální rekonstrukce způsobuje místním problémy. Jedná se však o dočasný problém. O více parkovacích ploch na samotném sídlišti neprojevili místní při veřejném projednávání zájem,“ připomněl mluvčí města.

Původní termín dokončení revitalizace sídliště Nová byl původně stanoven na konec minulého roku. Práce se ale protáhly až do letošního léta.

„My jsme tak firmě za nedodržení termínu udělili penále,“ uzavřel Petr Bakovský.