„Povodí Moravy provede ve dnech 4. až 10. září úplné vypuštění jezové zdrže v Hranicích. Ta proběhne z důvodu plánované opravy technologie jezu a údržby jezových segmentů, včetně klapek,“ informoval Petr Chmelar, tiskový mluvčí Povodí Moravy.

Zároveň proběhne i odstranění naplavených stromů v nadjezí, vyčištění svodných kanálů a sběrných studní. Vypuštěná jezová zdrž také umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody.

„Zahájení vypouštění zdrže začíná každý rok první pondělí měsíce v 8 hodin. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky,“ vysvětlil mluvčí.

Rozšíření jezu

Hranický jez čeká i rozšíření o třetí hrazené pole při levém břehu. Stavbu zhruba za 160 milionů plánuje Povodí Moravy zahájit, jakmile se dokončí práce na retenčních nádržích. Přesný termín tak není ještě znám.

„Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 metrů mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky,“ informoval Petr Chmelař.