Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci na sklonku loňského roku. Přibylo třetí jezové pole a stavbaři rozšířili koryto Bečvy nad i pod jezem. Rekonstrukce jezu představovala jedno z klíčových protipovodňových opatření.

Povodí Moravy současně nechalo vybudovat na levém břehu téměř 150 metrů dlouhý rybí přechod, který umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě.

Celkové investiční náklady dosáhly 236 milionů korun.