Lidé z obou zmiňovaných obcí nepodali včas platné kandidátky. V Jezernici bývalý starosta Dušan Pořízka již dříve uvedl, že kandidovat znovu nechce. V Sobíškách sice tehdejší starostka Lenka Kobertová i místostarostka Marie Vysloužilová do zastupitelstva kandidovaly, nikdo další se však nepřihlásil.

„Kandidátní listina byla neúplná a bylo na ní málo kandidátů. Do 16. srpna měli pak ještě možnost tuto listinu doplnit, to se ale nestalo, a náš úřad proto kandidátku nezaregistroval,“ vysvětlil tehdy situaci vedoucí odboru správy přerovského magistrátu Jaroslav Sláma.

Od 16. října mají obě obce dosazeného správce. „Pravomoci správce jsou velmi omezené. Jde jen o to, aby zabezpečil chod obce. Schválené věci, například některé pozemkové úpravy, se samozřejmě budou realizovat. Nic nového se ale rozběhnout nemůže,“ popsal současný stav v Jezernici Vlastimil Bořuta, vedoucí oddělení dozoru olomouckého pracoviště Ministerstva vnitra. Bořuta nyní zároveň vykonává správce v Jezernici.

Míč je na straně občanů

Stejně jsou na tom v Sobíškách, kam ministerstvo dosadilo správkyni.

„Všichni víme, jaká je situace. Teď spíš čekáme na to, až budou vypsané volby. Zájem lidí je, takže myslím, že kandidátku rozhodně zaplníme,“ řekl jeden z místních Aleš Polák. Ani v Sobíškách, ani v Jezernici by se totiž lidé nechtěli dostat do situace obce Prameny na Karlovarsku, kde již propásli několik voleb a místo vlastního starosty mají správce. Tam je však největší problém ve velkém zadlužení obce.

„Míč je nyní na straně občanů. Já zajistím technickou stránku voleb a maximálně mohu provést nějakou osvětu, aby lidé o volbách opravdu věděli, ale sestavení kandidátek a veškerá aktivita je už na nich,“ podotkl Bořuta. Jezernice není jedinou obcí, kde působil jako dosazený správce. V ostatních případech šlo ale o bývalé místní části, které se osamostatnily a správce tak „překlenul“ dobu, než si místní mohli zvolit vlastní vedení.

„V roce 2006 to bylo v Držovicích, které se oddělily od Prostějova, v lednu letošního roku v Petrově nad Desnou, který se odtrhl od Sobotína, a v lednu 2011 budu nejspíš správcem Libhoště u Nového Jičína,“ vyjmenoval vedoucí oddělení dozoru.

„Ministr by měl náhradní volby vyhlásit do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb státní komisí, to je od 19. října,“ řekl vedoucí správního oddělení krajského úřadu Peter Garláthy. Zatím termín, kdy budou moci lidé ze Sobíšek a Jezernice přijít k volbám, určený není. Úředníci ale předpokládají, že to bude v únoru či březnu příštího roku. „Postup pak bude stejný jako při volbách v řádném termínu,“ upozornil Sláma.