Obec u příležitosti oslav vydala také publikaci Významní rodáci z Jezernice.

„Vytvořili ji manželé Jemelkovi a Milada Kotíková. Spousta lidí možná ani neví, kdo z obce pocházel – při pátrání v historických záznamech jsme zjistili, že jeden rodák reprezentoval republiku na olympiádě v Berlíně, další zahynul v anglickém letectvu," nastínila starostka Pavla Jochcová.

Doufá, že nové poznatky odstartují další zájem. „Pokud se ozvou další občané, sbírku rádi rozšíříme," potvrdila.

Jezernice se podle ní za patnáct let hodně změnila. Do roku 2000 ještě byla místní částí Lipníku nad Bečvou.

„Po roce 1989 se chtělo vyvíjet každé město, na místní části ale nezbývalo peněz, invence ani síly. Po osamostatnění tehdejší starosta Dušan Pořízka dědinu probudil, oživil. Otevřel se kulturní dům a s tím se rozvíjel obecní život," připomněla.

V rámci dne také zahájila svůj provoz čistička odpadních vod.

„Jedná se o největší finanční projekt v historii obce. Původní myšlenka vznikala ještě za předchozího starosty v roce 2008. Obcí totiž protéká potok a všechny splašky, které nezasakovaly do spodních vod, byly zaústěny do potoka. Ten byl v létě špinavý," vysvětlila hlavní důvody nutnosti rozsáhlé akce.

Se životem v samostatné Jezernici jsou místní spokojeni.

„Máme to kousek do Lipníku i do Hranic. Hodně věcí se tady spravilo a pořád se něco děje. V loňském roce se otevřelo muzeum, je to tam moc pěkné," řekla Libuše Diblíková.

Sportovní areál v sobotu postupně ožíval, nejednomu návštěvníkovi se zastavil dech při některých číslech olomouckého Cirkusu LeVitare. Žonglování se sekáčky, ale také balancování se židlí, lavicí, stolem a v závěru i s jízdním kolem na bradě – to byly nejsilnější zbraně Jana Hlavsy.

„U balancování je důležité získat grif. Dále je to pak na cvičení. Balancovat se dá téměř s každou věcí," řekl.

Kromě žonglérských vystoupení pořádá Jan Hlavsa i pravidelné workshopy v Olomouci. Zkušenosti nabírá na různých akcích – nedávno se například vrátil z evropského žonglérského setkání v Itálii.

„Bylo tam asi čtyři tisíce žonglujících lidí na jednom místě, byla to velká krása. Pro osobní rozvoj v žonglování je setkávání jedna z nejdůležitějších věcí," doplnil.

Děti si po vystoupení vyzkoušely pod jeho lektorským dohledem základní žonglovací triky.

Velký zájem byl i o jízdu na koních a na povozu, odvážnější rodičové posadili děti do motokár. V programu nechyběly další sportovní aktivity.