„Realizace tohoto záměru je však plně závislá na spolupráci majitelů pozemků, na nichž by měly vodní plochy vzniknout,“ vysvětlil starosta Jezernice Dušan Pořízka. Ten už také vytipoval dvě lokality, kde by mohly vodní plochy vzniknout.

„Jako první k realizaci připadá v úvahu oblast nedaleko opravených viaduktů,“ upřesnil Pořízka.

Podle jeho slov však vodní plocha unikátní technické památce v žádném případě neublíží.

„Voda se tam stále tlačí na povrch a okolní pozemky jsou trvale podmáčené. Zbudování vodní plochy rázu místní krajiny jen prospěje. Lokalita se zkulturní a zkrášlí. Případně se zabrání i tomu, aby na tomto prostranství vyrostla nějaká nehezká stavba,“ míní Pořízka.

Vedení obce počítá, že by projekt mohl získat dotaci. Podle slov starosty totiž splňuje všechny podmínky, což potvrdili i pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny.