„Protože ctíme skutečnost, že se na pořízení bysty v roce 1938 složili naši předkové, navazujeme na jejich aktivitu obdobným způsobem," vysvětlila starostka obce Pavla Jochcová.

Bronzová busta T. G. Masaryka byla součástí Památníku svobody, který byl v Jezernici slavnostně odhalen v srpnu roku 1938, a to u příležitosti dvacátého výročí vzniku samostatného Československa. Přežila obě totality, během kterých ji skrývali místní. Nevydržela až útok zlodějů.

Přípravy na novou památku jsou v procesu.

„Rádi bychom pořízení spojili s celkovou úpravou prostranství. Nenahradíme jen bustu za bustu, ale pojmeme to komplexně. Stále na tom pracujeme," přiblížila plány Jochcová.

Dárci mohou své příspěvky posílat na účet číslo 414 634 33 89/0800 zřízený obcí pro účely sbírky nebo donést finanční hotovost do pokladny na obecní úřad.