Mohl byste na úvod představit obec Jindřichov?

Naše obec má rozlohu 1640 hektarů. Žije zde čtyři sta devadesát obyvatel. Obec se rozkládá v kopcovitém terénu, svou rozlohou je velká ale především dlouhá. Myslím si, že už jsme takovou podhorskou oblastí. Obydlí v obci jsou poměrně daleko od sebe. Většinu zástavby obce tvoří původní statky, které stojí uprostřed velkých zahrad, samozřejmě jsou v obci i novější rodinné domy. V obci je také pěkná základní a mateřská škola.

Přejděme k vaší osobě. Jak dlouho působíte ve funkci starosty?

Ve funkci jsem od roku 2002. To znamená, že jsem začal třetí volební období.

Pokud byste se měl za své působení pochválit, tak co se vám ve spolupráci s kolegy nejvíce povedlo?

Myslím si, že to by měli hodnotit především voliči.

Ale přeci jen, kdybyste měl něco vyzdvihnout?

Podařilo se vybudovat vodojem a úpravnu vody. Pak se podařilo vykoupit pozemky a vybudovat příjezdovou cestu k naší základní a mateřské škole a okolním obydlím. Jako poslední bych jmenoval opravu vnitřních prostor zdejšího kulturního zařízení. Ale rád bych připomenul, že nejde jen o mou práci. Vše je ve spolupráci se zastupiteli i ostatními lidmi v obci.

Pojďme se na vše podívat obráceně. Je něco, čeho jste dosáhnout chtěl a ono se to nepodařilo?

Samozřejmě, že člověk nastupuje do podobné funkce s nějakými ideály. Mezi neúspěchy bych zařadil, že se nám doposud nepodařilo opravit místní a účelové komunikace. Dalším bodem je kanalizace obce, která zde není a určitě hodně chybí.

A máte kanalizaci v plánu pro současné volební období?

V loňském roce jsme začali zpracovávat projektovou dokumentaci. Chtěli bychom se do toho každopádně pustit, ale vše je podmíněno obdržením příslušné dotace.

Lehce jste se dotkl financí a dotací. Jaké jsou hlavní investiční akce, které v Jindřichově plánujete na letošní rok?

Rádi bychom dokončili projektovou dokumentaci na kanalizaci. Také jsme začali zpracovávat územní plán obce, který bychom chtěli letos dokončit. Myslím, že bych mohl zmínit ještě dětské hřiště, na které máme podanou žádost o dotaci.

Jakým způsobem funguje spolupráce mezi obecním úřadem a spolky ve vaší obci?

Funguje u nás Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení a místní fotbalisti. Myslím si, že spolupráce je z mého pohledu na docela dobré úrovni. Snažíme se podporovat spolky nejen v naší obci, ale i menšími finančními příspěvky podporujeme spolky sdružující naše občany v okolních obcích. Spolky ke svým akcím také využívají obecní sál pro různé výstavy a podobně.

Zmínil jste sál a výstavy. Jaké kulturní akce zde v obci během roku pořádáte?

Hlavní zásluhu na kulturních akcích mají právě spolky, zejména hasiči. Mezi takové hlavní patří vodění medvěda, v zimě hasičský a myslivecký ples. Na jaře stavění a kácení máje s fotbalovým kláním. V létě se u nás zase koná myslivecká a hodová zábava, hodový fotbalový turnaj a sousedská posezení. Kulturní komise obce pořádá vánoční nebo velikonoční výstavu, vánoční koncert, koledování u vánočního stromu, ale také ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ vítání občánků, Den matek a další.

Pokud byste měl přiblížit hlavní problém Jindřichova, co by to bylo?

Jde o místní a účelové komunikace. Jejich stav a také majetkoprávní dořešení. Tento problém se snažíme řešit postupně výkupem pozemků, na kterých se tyto komunikace nacházejí.

Pokud si projdete své působení ve funkci starosty, myslíte si, že lidé se spíše stěhují k vám nebo spíše utíkají jinam?

Dá se říct, že počet obyvatel v obci je poslední roky konstantní. Možná malinko obyvatel přibylo. Spíše nám ale zdejší populace stárne. Dá se říct, že mladí odcházejí a naopak přicházejí starší lidé, kteří zde nacházejí klid.

Sám jste říkal, že obec je pěkná a klidná. Je zde něco, na co byste k vám pozval turisty?

Máme zde především kostel, který je v dobrém stavu. Jsou zde opravené kapličky, sochy a kříže. S péčí o tyto památky obci dříve pomáhal i pan farář František Adamec. Ale hlavně zde máme krásnou okolní přírodu, která je vhodná pro procházky a cykloturistiku­. (zem)

Medailon

Stav: ženatý

Počet dětí: dvě

Znamení zvěrokruhu: Blíženec

Největší koníček: hasiči

Největší neřest: večerní jídlo

Oblíbený film: Postřižiny

Oblíbená hudba: spíše česká

Oblíbené jídlo: svíčková