„Opravy začnou očištěním a odmaštěním stávajícího povrchu a budou pokračovat následující dva dny aplikací pochůzkových vrstev," pověděl vedoucí provozu firmy Ekoltes, která se o celou opravu bude starat, Zdeněk Michálek.

Jak již dříve uvedl, oprava je nutná z důvodu zhoršující se kvality pochozí vrstvy.

„Věříme, že opravený povrch bude bezpečnější. Zároveň žádáme o shovívavost a respektování uzavírky lávky v průběhu opravy," pokračoval dále Zdeněk Michálek.