Mezi základní povinné vybavení každého kola v České republice, podobně jako v ostatních evropských státech, patří dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední bílá a zadní červená odrazka.

Za snížené viditelnosti musí cyklista použít přední i zadní světlo. Velitel městských strážníků dodává, že přední světlo není nezbytné.

„Jede-li cyklista tam, kde je veřejné osvětlení, pak stačí blikačka,“ uvedl Miroslav Mann.

Pod jeho velením vykonávají strážníci náhodné kontroly hlavně v nočních hodinách, kdy nemalá část lidí jezdí na kole bez potřebného osvětlení.

„V takovém případě ukládáme blokové pokuty v řádu dvou nebo tří set korun. Kontrolujeme hlavně v místech, kde je vyšší frekvence cyklistů, třeba na třídě 1. máje, v ulici Tovární nebo na příjezdových cestách do města. Na povinných odrazkách ale nebazírujeme,“ přiznal Mann.

Strážníci se také často setkávají s jiným druhem přestupku – porušením zákazu vjezdu do jednosměrné ulice. Cyklisté jej nerespektují především v centru města, které je jednosměrkami protkáno.

„Záleží na konkrétním cyklistovi a jeho chování. Ve většině případů mu ale jen domluvíme,“ sdělil velitel.

Zároveň ale připomněl, že kupříkladu v Teplické ulici, která je rovněž jednosměrná, mohou cyklisté na základě dopravní značky jezdit v obou směrech beztrestně.

V případě, že strážník potká dítě, které jede na kole bez přilby, je to také problém. Výhodu při něm mají ti mladší. Děti do patnácti let totiž nemohou být za přestupek stíhány, a tak policisté jen vyrozumí rodiče. Starší, téměř plnoleté děti ale dostávají pokuty.

V sousedních státech mají předpisy obdobné jako v Česku. I přesto lze ve spisech najít drobné odlišnosti. Jedete-li na Slovensko, neobejdete se tam bez zvonku. Zajímavou povinnost zavedli v Polsku.

Každý mladý cyklista, který jede samostatně bez rodičů, musí mít speciální kartu, která dokazuje znalost pravidel silničního provozu. V Německu také vyřešili problém dětí na silnicích po svém. Komu ještě nebylo deset let, může jet po chodníku.