„Dali jsme do přípravy všechno a vyplatilo se nám to. Je to historicky poprvé, co jsme takové ocenění získali a jsme jím poctěni,“ řekla starostka obce Petra Kočnarová. Oficiální výsledky byly vyhlášeny již před dvěma týdny. Tuto dobu obyvatelé Skaličky strávili přípravami slavnostního vyhlašovacího dne.

„Do příprav se zapojil každý, kdo má ruce a nohy. Odměnou bude to, že do obce přijdou další peníze a Skalička bude ještě lepším místem k životu,“ dodala Kočnarová.

Předávání zahájili organizátoři zhodnocením letošního ročníku soutěže. „Přestože Olomoucký kraj není mezi nejlidnatějšími kraji České republiky, patří mezi ty s největším počtem přihlášených obcí. Svědčí to o tom, že občané si dokázali při volbách najít reprezentanty, kteří mají dost energie a nadšení pro rozvoj obce,“ řekl první náměstek hejtmana olomouckého kraje Michal Fišer.

Hodnotící komise předávala množství menších ocenění, které putovaly například do Soběchleb za dlouhodobé systematické investování do životního prostředí, nebo do Pavlovic u Přerova za zapojení mladé generace do života obce.

„V Pavlovicích nás provázeli obcí s dlouhatánskou pletenou šálu, proto i já za komisi předávám Pavlovicím metr šály, aby si to k té své mohli přištrikovat,“ předal originální dárek ředitel soutěže Vesnice roku a předseda hodnotící komise Jiří Řezníček.

„Je to náš metr číslo tisíc třicet tři,“ děkoval starosta Pavlovic Vlastimil Bia.

Další oceněnou obcí byly Všechovice za úspěšné realizace investičních záměrů a Paršovice za zapojování nejmladších občanů obce do spolkového života.

„Myslím, že Paršovice mají pravděpodobně nejmladší zásahovou jednotku v Olomouckém kraji,“ vysvětlil Řezníček. Horní Újezd byl oceněn Fulínovou cenou za květinovou výzdobu a zeleň v obci a získal poukaz na padesát tisíc korun. Další obce získaly ocenění za podporu sportovních aktivit nebo příkladnou spolupráci spolků.

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Pěnčín, Bílou stuhu za činnost mládeže Hněvotín a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Císařov. Písečná byla oceněná za společenský život. Na pomyslné stupně vítězů vystoupil zástupce Hradčan za celkové třetí místo a Tištín za získání stříbra.

„Teď už bychom se mohli skoro rozejít,“ smál se Řezníček, ale odejít mu nikdo nedovolil. Po nezbytné fanfáře na lesní roh zazněla slova, na která čekala většina přítomných.

„Vesnicí Olomouckého kraje, která získává Zlatou stuhu, je Skalička!“ zaznělo a občané hlasitým aplausem a hvízdáním doprovodili starostku na pódium, kde převzala nejen Zlatou stuhu, ale také poukázku na sto tisíc korun českých a putovní rozcestník.

Hodnotitelská komise udělila Skaličce stuhu například za všestranný a účelný přístup k rozvoji obce, za využívání dotací nebo spolupráci s klienty se zdravotním postižením.

„Skalička bude reprezentovat kraj také na celostátním kole, které se bude konat od 28. srpna,“ dodal Řezníček. „

Místní nadšení bylo obrovské, takže můžu jenom říct, že jsme si to zasloužili,“ řekla hrdě ředitelka místní školy a školky Dušana Mužíková. „Vaše obec ukazuje, že venkov je dobrým místem pro život,“ blahopřál Skaličce i zástupce ministerstva pro místní rozvoj Josef Postránecký.

Oslavy získání titulu pokračovaly až do pozdních večerních hodin. Pro občany a všechny zúčastněné si představitelé obce přichystali oslavu spojenou s kulturním programem. Už slavnostní vyhlášení zpestřily svým tanečním vystoupením chovanky ústavu pro děti a mládež Větrný mlýn, Hanka a Edita s břišními tanci, cvičitelky aerobicu i účastníci čtrnácté světové gymnaestrády, kteří ukázali, jak se tančí s prachovkami.

Petra Andrýsková