Letos budou koledníci ulicemi Hranic a přilehlých obcí procházet v rozmezí od čtvrtka 2. do neděle 12. ledna. Charita Hranice v tuto chvíli stále shání dobrovolníky, kteří by se ujali buď rolí králů, nebo úlohy vedoucího skupinky.

„Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a mít občanský průkaz. Koledníci nejsou věkově nijak omezeni,“ prozradila pastorační asistentka Charity Hranice, Radka Andrýsková. Právě Radku Andrýskovou mohou zájemci telefonicky kontaktovat na telefonním čísle 733 755 881.

Ještě než začnou Tři králové od 2. ledna koledovat, dostanou slavnostní požehnání od olomouckého biskupa Josefa Nuzíka. Slavnostní mše a setkání koledníků z nejrůznějších míst olomoucké arcidiecéze se v Hranicích vůbec poprvé uskuteční v sobotu 28. prosince. Začátek mše v kostele Stětí svatého Jana Křtitele je naplánován na 10 hodin.

Je jisté, že i tentokrát bude tříkrálová sbírka na Hranicku útočit na rekord. Sbírka v roce 2019 vynesla Charitě Hranice 1 milon 355 tisíc korun.

Peníze tak mohla Charita využít na nákup nových kompenzačních pomůcek. Například elektrických postelí, vozíčků či financování dvou osobních automobilů, které osobní asistentky používají k přesunům za klienty.

„Část výtěžku jsme použili na podporu distančního pracoviště domácí hospicové péče. Každoročně z prostředků získaných z Tříkrálové sbírky také pomáháme rodinám s dětmi s postižením, osamělým rodičům, rodinám s více dětmi nebo opuštěným seniorům a lidem, kteří se ocitli v krizové situaci,“ vyjmenovala Radka Andrýsková a pokračovala.

„Všem občanům města, kteří otevřou našim koledníkům dveře svých domovů a svým příspěvkem do sbírky projeví důvěru Charitě Hranice, ze srdce děkujeme,“ zakončila pastorační asistentka.