Pane Juračko, stojíte si za výsledkem rekonstrukce, nebo musíte dát za pravdu kritickým hlasům, podle kterých se úpravy náměstí nepovedly?
Celkově si za rekonstrukcí náměstí stojím, podle mého názoru se vydařila. Věřím, že v širším časovém horizontu to občané ocení. Co se však hrubě nepovedlo, je stav vegetačních nádob a naprosto nedostatečná výsadba v nich. Samotného mě to zaskočilo a nemile překvapilo. Došlo k několika dílčím pochybením v komunikaci mezi dodavatelskou firmou, místním zahradnictvím a architektem. Společnost Ekoltes jsme tak dodatečně pověřili, aby nechala nádoby natřít a řádně osázet. Během necelého týdne byl tento problém odstraněn.

Zarezlé a oprýskané květináče však představují jen jednu z výtek. Patrně největší rozruch vzbudila výsadba nových stromů, především její cena.
V době velké rekonstrukce náměstí v roce 2006 vycházeli památkáři z premisy, že zeleň do historických center měst nepatří, vysadit jsme proto tehdy mohli jen pár stromů. Až v posledních letech památkáři svůj postoj přehodnotili. Na náměstí je zároveň problém s vysokou mírou spodní vody, která zaplavovala kořeny a stávající stromy tím pádem chřadly. Z těchto dvou důvodů jsme tak nyní přistoupili k výsadbě stromů nových. Za několika let budou mít tyto stromy průměr koruny až 6 metrů a výšku až 10 metrů, slunečníky už pak nebudou potřeba.

Počet stromů na náměstí se však zvýšil pouze o deset kusů, přesto se cena za výsadbu vyšplhala na 2,6 milionu korun (s HDP).
Jedná se o největší stromy, které se dají na trhu získat a jejich cena se pohybovala okolo 15-20 tisíc korun za kus. Každý strom má vyhloubenou obrovskou jámu, ve které je umístěn nový substrát namíchaný s kamenivem. Zároveň došlo k instalaci drenáže, která bude odvádět přebytečnou vodu. U každého stromu jsou rovněž připraveny šachtice, jež naopak umožní napuštění vody v období případného sucha. Konečná cena za výsadbu je tak sumář všech vyjmenovaných technických záležitostí. Když si uvědomíme, jaké jsou v dnešní době ceny stavebních prací, tak se o zas tak horentní sumu nejedná. Cena byla naprosto transparentně vysoutěžena ve výběrovém řízení, kde komise vybrala nejnižší nabídku.

Na schůzích zastupitelstva nicméně v poslední době mnohokrát zaznělo, že město musí v důsledku covidové epidemie šetřit. Je tedy podle vás momentálně vhodná doba k realizaci takovýchto projektů, jež mohou leckomu připadat jako zbytné? (celkově stála rekonstrukce náměstí 7 milionů korun)
V rozpočtu tohoto města je to nepříliš vysoká částka, jsou tady daleko větší investice. Nevidím důvod, proč si to nedopřát. Karel Čapek psal, že i v těch nejprostších chaloupkách uvidíte za okny muškáty. A tam, kde je neuvidíte, tam jsou lidé, kteří špatně žijí. Tam to není o chudobě hmotné, ale mravní. A já to plně podepisuji. Kde utrácejí majitelé domků a zahrádek nejvíce peněz v době covidu? V zahradnictvích a hobby marketech.

Zpět k podobě úpravám na náměstí. Občané se pozastavují také nad designem nových stříbrných stolků a židliček, které nekorespondují se zbývajícím mobiliářem náměstí v černém provedení.
Tyto názory vycházejí z určité nevědomosti. Když se totiž podíváme na nabídku zahradního nábytku na internetu tak zjistíme, že sehnat nějaké adekvátní protějšky k černým litinovým lavičkám prakticky nejde. Jedna z podmínek totiž byla, aby stolky a židličky byly lehké a snadno manipulovatelné. Přesto jsme pochopitelně chtěli, aby nábytek s lavičkami alespoň trochu korespondoval. Pan architekt tak na základě těchto požadavků stolky a židle vybral. A není to vůbec levný mobiliář. Výtky o tom, že působí lacině, tak nejsou na místě. Mně osobně se to líbí. V centrech velkých měst západních zemí se potkávám s podobným nábytkem. Je to otázka osobního vkusu. V současnosti navíc řešíme obsluhu těchto stolků s restauracemi Archa a Akvárium.

Neobáváte se, že nový mobiliář vezme za své po návratu nočního života do barů a restaurací? Nebudou ve večerních hodinách všude po náměstí létat židličky?
Máme připravených několik variant. Jednou z možností je, že bychom mobiliář na večer nějakým způsobem zamykali. Městská policie má na místě kameru a brzy přibyde i mluvící zařízení. S jeho pomocí by měla případné vandaly upozorňovat na nevhodné jednání.

Terčem kritiky se stalo rovněž odstranění kamenných laviček. Z jakého důvodu jste se je rozhodli dát pryč?
Nejdůležitější funkcí náměstí je pravděpodobně funkce shromažďovací. Sám víte, že při některých kulturních akcích je na náměstí hlava na hlavě. V rámci vánočních trhů navíc chceme opět instalovat mobilní kluziště. Potřebovali jsme tak získat více prostoru. Kamenné lavice každopádně hodláme umístit na nějaké jiné vhodné místo ve městě.

Není tedy možné lavice na zimu vždy odvézt a po ukončení vánočních trhů je na místo znovu vrátit?
Nad touto možností jsme neuvažovali. Zjistím, zda je to technicky proveditelné. Pokud ano, určitě to zvážíme.