Když se občas projdu po Hranicích, vidím přeplněné a nevyvezené kontejnery. Jak často vyvážíte odpad?

V celém městě a jeho spádových oblastech probíhají svozy odpadu podle pevně stanoveného harmonogramu. Denně máme v terénu dvě vozová auta na celou pracovní dobu. Vyváží se různé části města v různé dny. Frekventovaná místa, což jsou především sídliště, se vyvážejí dvakrát týdně. To se týká směsného komunálního odpadu neboli klasických černých kontejnerů. Co se týká tříděného odpadu, máme dva způsoby sběru. Kontejnery s horním výsypem se vyvážejí jednou týdně. Plasty v úterý, ve středu papír. Plus kontejnery zvonového typu se vyvážejí minimálně jednou týdně, podle toho, jak je potřeba, tudíž až po naplnění kapacity.

Jaké je množství komunálního odpadu od občanů města? Zvyšuje se jeho množství za poslední období?

Vedeme statistiky, jak občané nakládají s odpady. Jde o statistiky od roku 2005 do roku 2014. Celková roční produkce směsného komunálního odpadu v Hranicích je zhruba čtyři až čtyři a půl tisíce tun za rok. To je opravdu velké množství. Při přepočtu na jednoho obyvatele to vychází 250 kilogramů odpadu za jeden rok. V porovnání se statistikou České republiky je to běžné.

Jak jsme na tom s tříděným odpadem? Třídí obyvatelé v Hranicích?

Určitě třídí. To máme jasně zdokumentované. Když se podívám na produkci plastu za minulý rok, která dosáhla 192 tun z celých Hranic, je to celkem slušný výkon. Dokonce jsme zaznamenali nárůst asi o dvacet tun ve srovnání s rokem předchozím. Papíru se vyprodukovalo o něco víc, přes dvě stě tun.

Jaké jsou nejčastější chyby při práci s odpady ze strany občanů?

Především se tedy jedná o nesprávné nebo neúplné třídění odpadů. V komunálním odpadu se nachází opravdu velké množství tříditelných a využitelných složek. V případě tříděných odpadů namátkově uvádím znehodnocení obsahu kontejneru komunálním odpadem, v plastech se chybně objevují dětské pleny, linolea, pryžové hadice a podobně.
Z kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad na nás vypadávají tašky, igelitové sáčky a krabičky, v nichž občané bioodpad do kontejnerů přinášejí. Velkým nešvarem v případě papíru je velmi časté vhazování celých nerozložených kartonových krabic, které ihned zaplní prostor kontejneru.

Dá se docílit toho, aby se produkce odpadu snížila?

Existují způsoby, kterými se zabývají organizace Arnika nebo Duha. Ty mohou být účinné, ale je třeba si uvědomit, že jsme součástí těžce konzumní společnosti. Nedá se předpokládat rapidní snížení odpadu, ale částečně to lze ovlivnit medializací nebo vzděláváním obyvatelstva. Je potřeba vyhýbat se přemrštěně zabaleným výrobkům. A když už si ho koupím, tak správně a důsledně roztřídím všechny složky odpadu.

A ty jsou jaké?

V rámci komunálního odpadu je to sklo, papír, plast, železo, biologicky rozložitelný odpad a samozřejmě elektrospotřebiče. Bohužel se mnoho obyvatel ještě nenaučilo používat sběrný dvůr, kam lze bezplatně umístit objemné a nebezpečné odpady, elektroodpad, pneumatiky a mnoho dalších věcí.

Každoročně nám čtenáři po Vánocích posílají fotky přeplněných kontejnerů. Jak pracujete o Vánocích?

Ty fotky jsem viděl, sám si to také fotím. I naši pracovníci mají právo na vánoční odpočinek, nicméně do terénu vyjíždíme co nejdříve. Ale troufám si tvrdit, že přeplněné kontejnery jsou spíše vizitka občanů než Ekoltesu. Když vidím plný kontejner, nesnažím se do něj všechno narvat. Já sám nechávám odpadky z Vánoc doma a vyhodím je, až jsou kontejnery zase prázdné.

V minulém roce se hodně mluvilo o tom, že hranická skládka je plná a Ekoltes zanedbal svou práci. Jak dlouho ještě lze na skládku odpad ukládat?

Ten názor jsem slyšel taky. Pozvali jsme si renomovanou firmu, která skládku geodeticky zaměřila a porovnala figuru skládky při založení a v současnosti, a zjistili, že kapacita skládky při srovnatelné stávající roční ukládce vydrží minimálně do roku 2025. Pokud se nám podaří najít alternativnější skladování nebo likvidaci odpadu může se kapacita ještě prodloužit. Ideální by bylo, kdyby lidé začali pořádně třídit.

Čekají nás ještě nějaké novinky? Mluví se například o změně týkající se kompostárny.

Určitě. Získali jsme certifikaci u státního Ústavu zemědělského a zkušebního. Ta nás opravňuje tento kompost prodávat. Obyvatelé tak budou mít možnost ho odkoupit už v podzimních měsících a zúrodnit své zahrádky a pole.

O všech novinkách se lidé dozvědí na vašich webových stránkách, je to tak?

Ano, do konce měsíce bychom měli spustit nový web. Všechny plány budou s dostatečným předstihem zveřejněny buď v tisku, nebo na nově vznikajících stránkách. Zájemce zde čeká spousta dalších zajímavostí.
Chystáme rubriky, ve kterých budeme občany chválit za pořádek a upravené pozemky a za čistotu před domy a zahradami. Samozřejmě zde bude i rubrika opačného charakteru, kde poukážeme na nadměrný nepořádek v určitých lokalitách, na nesprávné třídění odpadu, na zakládání černých skládek, které se v Hranicích a okolí často objevují. Nové stránky Ekoltesu budou pro informování občanů určitě přínosné. A to nejen v oblasti odpadů, ale i v ostatních službách, které Ekoltes občanům a městu poskytuje.

Jak dlouho působíte v Ekoltesu? Co říkáte na kritiku obyvatel a vedení města? Je oprávněná?

Ve společnosti pracuji téměř dva a půl roku. Myslím, že kritika oprávněná není, i když se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu. Domnívám se však, že naši práci děláme dobře. Zároveň si myslím, že to, co děláme, můžeme dělat ještě o trochu lépe.