Nebylo by však situováno v centru ani v hustě obydlené zóně, ale na travnaté ploše v těsném sousedství parku.

Sloužilo by pak potřebám především tenistů, neboť je zvažováno na pozemku vedle kurtů.

Ve středu od 15.30 hodin proběhne přímo na místě veřejné projednání tohoto záměru. Lidé tak budou moci vznést k němu své případné připomínky.

Schůzka se uskuteční u autobusové zastávky Sady.