Jez měl být podle plánu vypuštěn tento týden. Srážka provádějící se každoročně kvůli údržbě se ale vinnou sucha tento rok konat nebude.

„Z důvodu nízkých průtoků v korytech významných vodních toků v povodí Bečvy nebudeme v letošním roce provádět srážku. Vypuštěním nadjezí bychom mohli ohrozit život vodní fauny,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

I přesto, že se v posledních dnech Morava dočkala tolik očekávaného deště, sucho stále hlásí více než třetina měřících stanic v povodí. Ani Bečvě by tak vypuštění neprospělo.

„Nízká vodnost Bečvy by znamenala dlouhé období pro zpětné napuštění jezové zdrže,“ uvedl dále Václav Gargulák.

Podle Povodí Moravy nepředstavuje vynechání tradiční zářijové údržby žádný zásadní problém.

„Vzhledem k pravidelně prováděné údržbě a každoročnímu servisu jsou všechny jezové části plně funkční. Údržba proběhne v rámci plánované rekonstrukce jezu, která bude probíhat v následujících dvou letech,“ informoval tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.