Stěžují si, že vyvolávají alergie, stíní, znečišťují parkoviště nebo narušují statiku chodníků či domů. „S žádostmi o vykácení stromů se setkáváme během celého roku velmi často,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu v Přerově Pavel Juliš.

V terénu pak pracovníci tohoto odboru jednotlivé žádosti prošetřují a těm, které jsou opodstatněné, vyhoví.

„Hledat místo pro náhradní výsadbu v zastavěné části města je každým rokem obtížnější. Vysadit strom na stejné ploše, na které došlo ke kácení, se podaří jen výjimečně,“ doplnil Juliš.

Podle jeho slov lidé odmítají výsadbu stromů i například kvůli venkovním sušičům na prádlo či v místech, kde se nacházejí parkoviště. Stromy však vadí nejen některým obyvatelům města, ale také správcům inženýrských sítí.

„Tam, kde se nacházejí inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, není možné sázet stromy. Pokud to alespoň trochu jde, nahrazujeme je keři,“ vysvětlil Juliš.

Podle něj stromy také musí často ustoupit nové výstavbě. „Ročně povolíme kácení přibližně pěti set stromů. Uložená náhradní výsadba se však často dostává až za město. Navíc tato náhrada, především co se týče listové plochy, určitě není adekvátní,“ dodal Juliš.

Jsou však obyvatelé, kteří si naopak význam stromů pro životní prostředí uvědomují a kácení stromů kritizují.

„Mnoho let se přerovští radní chovají k městské zeleni bezohledně a velmi nevybíravě. Životní prostředí, to je pouze a často populisticky zneužívané dvojsloví, zabudované do programu každé politické strany, ovšem jen před volbami. Pak nastoupí zájmy jedině komerční,“ míní obyvatel Přerova Adin Vyhlídka.

Ten letos zpozoroval kácení stromů v několika ulicích Přerova. „Myslící člověk snadno pochopí, že pokud zlikvidujeme dospělý strom, tak i deset nově vysazených stromků jej dokáže nahradit v jeho plné funkci za nějakých patnáct až dvacet roků,“ zdůraznil Vyhlídka.

„Důvody kácení jsou různé. Například v Bartošově ulici byly na základě našeho povolení vykáceny hrušně, které již delší dobu očividně chřadly. Ještě letos je nahradí speciální odrůda javorů. V ulici Budovatelů byly zase stromy vykáceny kvůli stavbě dětského hřiště. U cyklostezky pod nemocnicí padly dva přestárlé topoly, které ohrožovaly kolemjdoucí,“ vysvětlil důvody kácení Juliš.