Jako tištěná publikace s barevnou obálkou je k dispozici v městském informačním centru, v turisticky oblíbených lokalitách, na obecních úřadech, v hotelech, restauracích a na dalších frekventovaných místech.

Kalendář na rok 2010 začne vznikat až koncem tohoto roku. Pořadatelé v něm o svých akcích mohou informovat širokou veřejnost, pokud se zavčas obrátí na jeho vydavatele. Je jím Region Hranicko, jehož kontaktní adresa je m.randackova@regionhranicko.cz.