Představení středních škol a učilišť, nejen z okolí Hranic, proběhne od devíti do šestnácti hodin. „Prezentace se i letos zúčastní více než třicet středních škol a učilišť nejen z našeho regionu, ale i ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Tradiční akce je mezi žáky základních škol velice populární," uvedla jedna z organizátorek Pavla Birblíková, zastupující Mikroregion Hranicko.

Akci pořádá Město Hranice právě ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko a Úřadem práce ČR. „Žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče zde mohou shlédnout prezentaci studijních a učebních oborů a dozvědět se mnoho zajímavých informací nejen od zástupců škol, ale i od studentů, kteří zde svou školu prezentují. Mohou si udělat obrázek o daném oboru také prostřednictvím praktických ukázek a výrobků," řekla dále organizátorka.

Iniciátoři akce doufají, že jejím prostřednictvím ulehčí mnohdy těžké přemýšlení o budoucím studiu. „Věříme, že tako akce i letos žákům ZŠ a jejich rodičům pomůže lépe se rozhodnout při výběru střední školy či učiliště a při volbě jejich budoucího povolání," zakončila Pavla Bibrlíková.

David Král