„Na první veřejné projednávání strategie rozvoje regionu mohou přijít všichni, kdo u nás chtějí ovlivnit vývoj v letech 2014 až 2020," uvedl manažer místní akční skupiny (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko František Kopecký. Do prostor divadla Stará střelnice v Hranicích, kde se projednávání od 16 hodin uskuteční, jsou zváni zástupci všech jedenatřiceti obcí na Hranicku.

„Budeme především analyzovat přednosti a nedostatky našeho regionu. Podle této analýzy pak určíme priority, co je třeba posílit a k čemu směřovat," vysvětlil.

Místní akční skupiny fungují na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a národních programů pro svůj region. MAS se podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje.