Ani déšť neodradil 6. července hrstku nadšenců od setkání u Mistrovy sochy v Sadech československých legií. Husovu památku tam přišlo dopoledne uctít asi deset lidí.

„Akce začala dost smutně,“ konstatoval Miroslav Raindl, který ji inicioval.

„Ono to sice je smutné výročí, ale my jsme byli smutní z jiného důvodu. Kolem sochy se totiž válely flašky a krabice od vína,“ popsal s dovětkem, že park už bohužel dávno neslouží jako místo k odpočinku pro rodiny, ale spíš k setkávání a popíjení nudící se mládeže.

Od úterý už událost upálení Jana Husa připomíná u jeho hranické sochy kytička karafiátů.

„Chtěl jsem tuto tradici zavést ve městě už před lety, ale minulé vedení mi ten nápad neschválilo. Vloni jsem jel přes Husinec, odkud Hus pocházel a konala se tam oslava, která mi znovu vnukla myšlenku, že by tato významná osobnost neměla upadnout do zapomnění ani v našem městě,“ řekl Raindl.

Podle jeho názoru se Husova památka neuctívá mimo jiné i proto, že to byl přílišný moralista a náboženský revolucionář, jenž kritizoval církev a šlechtu za prodávání odpustků. „Na druhé straně však také významně obohatil českou gramatiku, například zavedením diakritiky,“ připomněl jeho zásluhy Raindl.

V hranickém parku stojí socha od roku 1923 a je pod ní podepsán žák Josefa Václava Myslbeka – Julius Pelikán. V příměstské části Drahotuše má Hus svou kamennou podobiznu od roku 1928. Odhalena tam byla k desátému výročí založení republiky.

Část kázání Mistra Jana Husa, ve kterém kritizoval církev a šlechtu

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?

A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na sebe kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lidé vás vidí. (red)