Stát sonduje postoje dotčených obcí a měst k této investici. Zatímco radní v Přerově tvrdí, že kanál nebude mít výrazný dopad na území města, v Hranicích žádají o prověření účelnosti stavby.

Lipník je proti tomuto gigantickému záměru. „Rada města doporučila ponechat v dokumentu Politika územního rozvoje územní ochranu pro stavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe,“ informoval mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Přerovští radní mají s ohledem na trasu kanálu za to, že tato stavba nebude mít závažné dopady na území. Dokonce jim nevadí ani představa, že by byl v Přerově přístav.

„Průzkum se dělá proto, že chce vláda rozhodnout, jestli se záměru držet nebo ne,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS). On osobně proti stavbě kanálu nic nenamítá. „Za výhody lodní přepravy považuji ekologičnost, rychlost a atraktivitu. Je to do budoucna dobrá alternativa pro železniční nebo silniční dopravu,“ soudí Kulíšek.

Podle projektu by ale kanál významně dolehl třeba na místní části Přerova – Čekyni, Žeravice nebo Vinary. Dá se tedy předpokládat, že se ještě na toto téma na jednání zastupitelstva svede debata.

„Je pravda, že by se kanál místních částí výrazně dotkl. Nejvíce by stavba zasáhla Čekyni a Vinary,“ připustil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. V samotném Přerově pak má být podle záměru, jehož realizace si vyžádá náklady kolem 300 miliard korun, přístav.

Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové, která se problematikou detailně zabývala ještě ve funkci senátorky za Přerov, představuje obří stavba problém.

„Nejsem příznivcem kanálu, protože bude mít významný dopad na region. Tato myšlenka už vznikla před více než sto lety, neustále se oživuje a zpracovávají se různé analýzy. Měla jsem v ruce studii výhodnosti stavby a její přínos je nepatrný. V současné době jsou v rámci Evropy nové vodní cesty,“ podotkla Seitlová.

Na někdejší senátorku se v minulosti obraceli starostové z obcí na Přerovsku, které doplácejí na zábor území pro tuto plánovanou stavbu.

„Obce mají zablokovaný přístup k území a nemohou ho využívat. Problém řešili třeba v Hustopečích nad Bečvou nebo v dalších obcích na Hranicku,“ řekla Seitlová.

O stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe jednali minulý týden také zastupitelé v Hranicích. „Nemáme tak jednoznačný názor jako v Přerově,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov totiž nebyla stavba kanálu zanesena do plánů Povodí Moravy. „Chceme nejprve prověřit reálnost a účelovost další územní ochrany, “ řekl mluvčí s tím, že město Hranice odešle připomínky zastupitelů k dokumentu Politika územního rozvoje na Ministerstvo pro místní rozvoj. Město hodlá také zjistit, zda je stavba průplavu pro region vůbec potřebná.

Zcela proti stavbě kanálu jsou radní v Lipníku. „Nám se tento projekt vůbec nelíbí, protože by kanál výrazně zasáhl do krajinného rázu regionu. Dlouhodobé stavební uzávěry navíc obcím brání v rozvoji území,“ vyjádřil se starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

Obce z dotčených oblastí totiž podle jeho slov kvůli kanálu nemohou plánovat svou další výstavbu.