Podle ředitele společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Miroslava Dundálka se počítá s ukončením prací ještě v letošním roce.

„Kvůli příznivému počasí a většímu nasazení zhotovitele byl koncem roku vytvořen určitý předstih. Díky němu by mohla být celá kanalizace v Přerově, Kojetíně a Drahotuších zprovozněna do konce letošního roku. V roce 2009 by byly prováděny pouze dokončovací práce na komunikacích a terénních úpravách v závislosti na počasí,“ řekl Dundálek.

Už v první polovině letošního roku má být uvedena do zkušebního provozu technologická část stavby na čističce odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

„Dřívější termín dokončení stavebních prací by ovlivnil i rychlost čerpání dotace z Evropské unie a bylo by možné v předstihu požádat o její kompletní vypořádání,“ vysvětlil Dundálek.

Podle přerovského primátora Jiřího Lajtocha je tato investiční akce největší v historii společnosti Vodovody a kanalizace. „Díky ní splníme požadavky, kladené na čištění odpadních vod ze strany Evropské unie,“ dodal Jiří Lajtoch.

Investice za více než 16 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun, zahrnuje několik významných akcí v Přerově, Lipníku, Kojetíně či v Drahotuších.

„Cílem je zlepšení kvality vody. Konkrétně v Lipníku jde třeba o to, aby čistička odpadních vod vyhovovala nové legislativě,“ uvedl pracovník investic společnosti VAK Jaroslav Dřizga.

V Drahotuších se zase buduje nová splašková kanalizace a lidem z Kojetína pomůže akce k tomu, aby se mohly na kanalizaci napojit domácnosti ve městě. „V Přerově se provádí rekonstrukce stávajících stok,“ přiblížil Jaroslav Dřizga.