Město vloni na podzim dostalo výsledky analýzy kapacity stávajících stokových sítí a inventarizaci kanalizace v Hranicích. Jsou v ní uvedeny veškeré oblasti, kde infrastruktura zaostává.

„Nyní se tento dokument vyhodnocuje a v březnu nebo v dubnu bude prezentován na městském zastupitelstvu,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov jsou dosud bez kanalizace zejména některé okrajové čtvrti Hranic. „Letos však město začne budovat kanalizaci v jedné z takovýchto ulic, v Jungmannově,“ doplnil Bakovský.

Příští rok pak podle jeho slov přijde na řadu ulice Potštátská. Opoziční zastupitel Zdeněk Špiřík se ale domnívá, že město mělo tento problém řešit už dávno.

„Dotace z Evropské unie bude možné získat pouze do roku 2010. Jedná se ale o komplikované stavby, kde bude nutné jednat s vlastníky pozemků a nevím, jestli to s takovou město stihne,“ sdělil Zdeněk Špiřík.

Řešením problémů s odpadními vodami se přitom vážně zabývají i okolní obce. Mikroregion Záhoran, který zahrnuje celkem devět vesnic, například připravuje společné řešení tohoto problému.

„Máme zpracovaný integoravaný projekt likvidace odpadních vod. Je do něj zapojeno všech devět obcí a kromě toho dvě další, které nejsou součástí našeho mikroregionu Někde jde o napojení na čističku odpadních vod, jinde o dobudování kanalizace,“ informovala Pavla Krbálková z Mikroregionu Záhoran.

Podle jejích slov bude akci předcházet monitorování situace v jednotlivých obcích, který ukáže, co bude vše nutné v rámci projektu udělat. „Náklady půjdou do stovek milionů korun,“ dodala Krbálková.