„Stavbu jsme započali již v roce 2011. Považuji ji za významnou nejen z hlediska výše investice, ale také z hlediska ochrany přírody a krajiny. Kanalizační přivaděč v celé délce vede podél pstruhové říčky Juhyně a netěsnost rour starého kanálu by mohla způsobit znečištění této říčky. V deštivých dnech zase kanál nabíral balastní vodu, která na čističce odpadních vod působila problémy," poznamenal pro Přerovský a hranický deník všechovický starosta. K samotnému znečištění Juhyně však naštěstí v minulosti nedošlo, obec ale považuje vybudování nového přivaděče za velkou událost.

„Vše je sice ukryto pod zemí, nicméně z hlediska významu považuji tuto stavbu za největší úspěch," doplnil Radovan Mikuš.

Netěsnost rour v případě starého kanálu byla hlavním důvodem, proč se k výstavbě nového přivaděče přistoupilo.

„Ty roury už se pohnuly a při staré technologii docházelo k unikání splaškových kapalin. Ten stav se navíc zhoršoval," dodal starosta záhorské obce.

Stavba dvoukilometrového kanalizačního přivaděče si celkově vyžádala dvacet čtyři milionů korun. Sedmnáct milionů získala obec z dotací, dalších sedm investovala z vlastních prostředků.