Tato záležitost se stala terčem kritiky místních obyvatel. Kandidáti však podle úředníků přerovského magistrátu zákon neporušují.

„V zákoně o volbách není uvedena žádná lhůta, která by stanovovala kandidátům povinnost odstranit předvolební propagační materiály z veřejného prostranství,“ informoval vedoucí správního odboru přerovského magistrátu Jaroslav Sláma.

Některá města se ale nespoléhala na zákon a opatření vzala do svých rukou. Jasná pravidla o předvolební agitaci si narozdíl od Přerova vytyčila například Kroměříž.

Město kandidátům před zahájením voleb řeklo: „Agitujte, ale odstraňujte“. Politicky laděné plakáty se už tak dnes podle mluvčího kroměřížské radnice v ulicích města nenajdou. „Radní před každými volbami stanoví pravidla, která se týkají předvolební propagace. Vymezí vždy konkrétní plochy, kde si mohou v určité období politické strany vyvěsit zdarma různé propagační materiály. Po skončení voleb je ale musí také odstranit. Mají na to týden. V opačném případě musí hradit poplatky. Toto opatření však letos všichni respektovali a předvolební plakáty už z našeho města zmizely,“ popsal situaci v sousedním bývalém okrese mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Odstranění předvolebních plakátů z oficiálních výlepových ploch zajišťuje v přerovských ulicích příspěvková městská organizace – Služby města Přerova. „Veškeré předvolební plakáty a letáky z míst, která obhospodařujeme, už jsme obměnili novými materiály,“ řekl ředitel Služeb města Přerova Rudolf Neuls.

Trnem v oku u přerovských obyvatel jsou tak především billboardy s tvářemi a zároveň sliby některých politických kandidátů. Podle nich billboardy hyzdí město, ale svědčí hlavně o nespolehlivosti politiků.

„Stejně jako propagační materiály rychle vyvěsili, měli by je podle mě se stejnou horlivostí i odstranit. Vždyť na to měli dost dlouhou dobu. Vím hned o několika billboardech, které v různých lokalitách dodnes visí,“ svěřil se jeden z obyvatel Přerova Jaroslav Budka.

„Dávají tím jasně najevo, jak je jim po volbách všechno ukradené. Karty už byly rozdány, tak co by se obtěžovali a starali se o nějaké povinnosti,“ netajil se kritikou v ulicích města další z Přerovanů, který si ale nepřál uvést své jméno.

Zatímco v některých vesnicích se v současnosti objevují propagační materiály spíše ve formě menších plakátů, v přerovských ulicích dodnes visí zejména obří billboardy s tvářemi dvou rivalů, kteří se probojovali do druhého kola senátních voleb - Eduardem Sohlichem (ODS) a vítězným Jiřím Lajtochem (ČSSD). Podle nich však odstranění billboardů nespadá pod jejich režii.

„Menší plakáty, které jsme vyvěšovali z vlastní iniciativy, už jsme dávno odstranili. Někde je možná dnes k vidění několik málo billboardů, které jsme měli pronajaté od reklamní agentury. Jejich výměna je už čistě záležitostí agentury, ale ta asi čeká na dalšího nájemce,“ řekl Eduard Sohlich.

Také Václav Zatloukal, asistent vítězného kandidáta v senátních volbách, tvrdí, že plakáty Jiřího Lajtocha už z výlepových ploch zmizely. „Plakáty z oficiálních výlepových ploch už jsme odstranili. Jediné, co možná v některých částech města visí, jsou billboardy. Jejich odstranění má však na starosti reklamní agentura,“ řekl Zatloukal.