Přerovští radní chtějí organizaci podpořit. Příspěvek však musí schválit zastupitelé města na svém zářijovém zasedání. „Nezískali jsme letos tolik státních dotací, jak jsme očekávali,“ zdůvodnil problémy ředitel občanského sdružení Kappa Help v Přerově Michal Majer.

Přerovští radní chtějí tomuto občanskému sdružení přispět na provoz částkou 75 tisíc korun. „Tento příspěvek však musí schválit i zastupitelé města,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. „Byl by to pro nás velký přínos, ale máme rozjednané i další možnosti na dofinancování provozu, například z ministerstva zdravotnictví,“ doplnil ředitel Majer.

Ten však také připustil, že pokud by se nepodařilo získat finanční prostředky, muselo by občanské sdružení zhruba měsíc a půl před koncem roku předčasně ukončit svůj provoz. „Jak si s penězi stojíme, budeme však vědět až začátkem října,“ uvedl Michal Majer.

Kappa Help poskytuje služby zejména osobám ohroženým drogovou závislostí, s nimiž jsou v kontaktu i takzvaní streetworkeři. Ti se pohybují v ulicích a zaměřují se na snižování zdravotních rizik, poskytují poradenství a také výměnu sterilních jehel a stříkaček. Jednou ze služeb Kappy Help je také řešení romské problematiky a zajišťování programů primární prevence ve školách formou besed.