Dohadování o prodeji nebo převodu kasáren do majetku města probíhají několik let.

„Armáda začala s původní nabídkou a snahou na téměř dvou stech milionech korun. To bylo stejně jako další nabídky pro město nereálné,“ uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Přesně 169 milionů korun chtělo Ministerstvo obrany za kasárna na začátku snahy je prodat. Později jejich cenu stále snižovalo. Přibližně před půl rokem po městě armáda požadovala stále ještě čtyřiatřicet milionů korun.

„Cena to pro zastupitele města byla pořád příliš vysoká. Na posledním zastupitelstvu zamítli i poslední nabídku přesahující dvacet milionů,“ přidal mluvčí radnice.

Město požaduje převzetí kasáren pouze za symbolickou cenu, protože počítá s velkými investicemi do areálu.

„Jedná se o velkou plochu, kde do budov i komunikací bude potřeba investovat nemalou částku,“ poznamenal Petr Bakovský.

Jako důkaz, že radnice po kasárnách touží, může posloužit nákladná studie, kterou si nechala vypracovat.

Zastupitelé města tak stále vyčkávají a věří, že se s armádou domluví na co nejnižší částce.

„Myslím si, že příliš zájemců zřejmě nemají. Jinak by objekt už dávno prodali někomu jinému,“ řekl mluvčí radnice.

V této úvaze se prý ale město zmýlilo. Alespoň podle vyjádření zástupce armády.

„Stále v areálu probíhají prohlídky zájemců. Momentálně jsou podány nějaké nabídky na koupi a všechny se vyhodnocují,“ uvedl Luboš Kvapil vedoucí provozního střediska 0715 v Hranicích.

V kterých rukou nakonec hranická kasárna Jaslo skončí zdaleka ještě není rozhodnuto. Jisté je, že armáda se jich nebude chtít zbavit zadarmo.