„Město samozřejmě v minulosti velmi pečlivě vážilo situaci všech sociálních skupin ve městě. Ty kapacity chyběly, to znamená, že když přišla nabídka odkoupit tento objekt, který by byl na sociální byty vhodný, tak to zastupitelstvo učinilo,“ sdělil starosta Hranic Jiří Kudláček.

Kapacity sociální ubytovnu by neměly sloužit jen k čistě sociálním účelům, ale budou také rozdělovat sociální politiku ve městě pro lidi, kteří mají v životě problémy a chtějí se vrátit do normálního života.

„Dále jsou to lidé, kteří sociální pomoc potřebují a potom to jsou samozřejmě sociálně slabší vrstvy,“ dodal starosta.

V objektu je ale potřeba řešit novou kanalizaci a přípojky, proto musí budova projít celkovou rekonstrukcí, která by měla být hotová v příštím roce. Přesný čas však ještě není znám kvůli náročnosti celé akce.