Mnozí lidé, zejména však děti, se ve fontáně brouzdají a osvěžují i přes hrozící nebezpečí, které špinavá voda může představovat.

Čistotu vody i okolí kašny, která vznikla při rekonstrukci Masarykova náměstí v roce 2006, má zajišťovat hranická firma Ekoltes.

„Podle smlouvy, kterou jsme s Ekoltesem pro letošní rok uzavřeli, musí firma vodní prvek kontrolovat. V případě potřeby zodpovídá za vyčištění kašny, výměnu znečištěné vody a ventilu. Ekoltes také zajišťuje zazimování vodního prvku, vypouštění a napouštění vody,“ upřesnila vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Hranicích Ivana Zaoralová.

Průběžnou kontrolu má firma Ekoltes podle smlouvy provádět denně od pondělí do soboty.

„Kontrola spočívá ve fyzickém odstraňování odpadků naházených do vody, mezi které patří třeba papíry a sáčky,“ odcitovala ze smlouvy Zaoralová.

Hrozba zdravotních problémů

Svěží vzhled vodního prvku na náměstí už ale delší dobu narušují nejrůznější odpadky ležící na jeho dně. Někteří kolemjdoucí si nečistot nevšímají a v kašně se bez obav osvěžují, jiní si však uvědomují hrozící nebezpečí, které se zejména u dětí může projevit v podobě podráždění pokožky, alergické reakce nebo zánětu spojivek.

„Právě jsem syna prosila, ať se v kašně nemáchá. Řekla bych, že voda je chlorovaná, neměla by tedy být špinavá. Dětem ale skotačení v kašně zakazuji jednak z výchovných důvodů, ale i kvůli tomu, co všechno se na jejím dně povaluje,“ uvedla kolemjdoucí matka dvou malých dětí Iva Švagrová.

Voda ve fontáně protéká uzavřeným okruhem s filtry, k jejímu čištění se užívají chemikálie. K pití tedy voda rozhodně není. V provozu je kašna každoročně od konce dubna do listopadu, voda se však vyměňuje pouze v případě velkého znečištění.

„Když ve vodním prvku zjistíme nadměrnou přítomnost nečistot, pracovníci vezmou gumáky a ihned ho vyčistí. Kontrolu vody jinak provádíme průběžně podle možností,“ řekl ředitel firmy Ekoltes Milan Vinkler.

Kašnu znečišťují i holubi

Znečištění vody ve fontáně velmi často způsobují i holubi, kterých je plné náměstí. „Holubi jsou velkým problémem, neboť se v kašně běžně koupou a pak se popelí na vyhřátém mramoru. Do vody přenášejí nebezpečné roztoče a zárodky nemocí, které mohou být nebezpečné hlavně pro malé děti,“ varovala Zaoralová.

Porušovaný zákaz koupání

Zákaz koupání v kašně platí od roku 2008, kdy kolem ní hranický městský úřad ve spolupráci s městskou policií umístil dvě cedulky s varovnými nápisy. Lidé se totiž u vodního prvku chovali jako na koupališti, někteří z okrajů kašny dokonce skákali do vody, což bylo nebezpečné.

Městská policie však v posledních dnech obdržela několik stížností upozorňujících na porušování zákazu koupání.

„Na náměstí máme dvě otočné kamery, které zabírají celé prostranství. V případě porušení zákazu policisté neukázněné lidi z okolí kašny vykazují. V letních měsících navíc plánujeme zvýšení dohledu u vodního prvku,“ sdělil zástupce velitele Městské policie Hranice Hynek Pitrun.

Původní úmysl využívat vodní prvek částečně i jako brouzdaliště nevyšel. Městská policie i pracovníci městského úřadu se ale shodují, že zákaz koupání v kašně se nevztahuje na krátké osvěžení či smočení nohou za parného počasí.

Iveta Podešvová

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku