„Na tomto projednávání se bude řešit aktualizace záplavového území a návrh aktivní zóny záplavového území. Veřejné projednávání pořádá Krajský úřad Olomouckého kraje a Odbor životního prostředí a zemědělství,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Kromě zmíněných institucí do zasedací místnosti dorazili krátce po pondělním poledni zástupci Povodí Moravy a současně i zástupci jednotlivých obcí podél Bečvy.

„V podstatě šlo o druhé nebo třetí kolo projednávání o stanovení aktivní zóny v záplavovém území Bečvy,“ poznamenal Vladislav Gimun z Útvaru hydroinformatiky Povodí Moravy. V loňském roce začalo Povodí zpracovávat záplavové území menších toků Veličky a Ludiny a narazilo na problém při soutoku s Bečvou.

„Bylo potřeba vše navázat na hlavní tok, kterým Bečva vzhledem k velikosti i širšímu rozsahu je,“ doplnil Gimun. Proto se Povodí Moravy rozhodlo zpracovat aktivní zóny i pro Bečvu, protože zde byla před tím určena pouze záplavová území.

Aktivní zóna? Prosím, nestavět!

„Jde o základní dokument, který by měl regulovat výstavbu, aby se nestavělo na nevhodných místech,“ upozornil Gimun.

Hlavním cílem nejen pondělního sezení, ale celého dokumentu je, aby volná nezastavěná místa mimo obce zůstala volná pro rozlití Bečvy.

„Jde o to, stanovit nejkritičtější místa na toku, kde se může během povodně odehrát něco nebezpečného a varovat občany, aby si v těchto územích nestavěli obytné budovy,“ sdělil Vladislav Gimun z Útvaru hydroinformatiky Povodí Moravy.

Dokončení cyklostezky Bečva ohrožené není

K určení aktivních zón se vyjadřovali i jednotliví starostové a zástupci obcí ležících na Bečvě.

„Byli bychom rádi, kdyby cyklostezky nebo stezky pro bruslaři bylo možné stavět i v aktivních zónách,“ pronesl starosta Ústí Libor Vykopal. On i ostatní byli uklidněni, že například dobudování Cyklostezky Bečva není v žádném případě ohroženo.

Aktivní zóna je část území, kterým by měla protékat rozhodující část průtoku, která je nebezpečná z hlediska proudů a rychlosti a může ohrožovat majetky a životy obyvatel. Její určení je stanoveno dvacetiletou povodní. V aktivních územích nebo zónách se nesmí stavět a mělo by sloužit pouze pro průchod povodně.

Podobná jednání jako v pondělí odpoledne v hranické zasedací místnosti proběhlo už dopoledne v Lipníku a čeká ještě Přerov. Zda připomínky starostů a obyvatel vezmou na Povodí Moravy a na Krajském úřadě na zřetel není jasné, každopádně jsou podobná sezení alespoň částečným krokem, které by měly vést ke zmírňování následků povodní. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku