Dětskou výtvarnou soutěž pořádal v Hranicích už druhým rokem Dům dětí a mládeže. Tentokrát rozdělil účastníky do dvou kategorií.

Hned zrána dostaly voskovky do rukou předškoláci a po nich ulehli k výkresům žáci prvních a druhých tříd základních škol.

„Vloni malovali i starší školáci, ale pro letošní rok jsme se chtěli soustředit spíše na mladší děti. Snažíme se jim vštěpit ekologický způsob myšlení a vztah k přírodě,“ vysvětlila zástupkyně DDM Jana Malátková smysl výtvarné akce. O rok dříve kreslily děti obrázky nejen ke Dni Země, ale také ke Dni ptactva. „Chtěli jsme, aby to nebylo pokaždé stejné a tak jsme se letos soustředili jen na jedno ekologické téma,“ řekla Malátková.

Zatímco před rokem malovaly děti ptáčky, v pátek zaplnily výstavní panely výhradně stromy. Nejvíce se porotě líbily ty, pod nimiž byli podepsáni Klára Dančáková z Mateřské školy Pohádka a Adam Jiří Hikl ze Základní školy 1. máje.

Oba dostali za první místo živou magnolii. „Vysadím ji s paní učitelkou ve školce,“ oznámila po převzetí ceny Klárka. „Já ho asi taky nechám ve škole,“ přemýšlel Adam stejně. Všechny výtvarné práce zůstaly i po skončení akce v zámecké dvoraně.

Na výstavních panelech je tam budou moci lidé obdivovat až do příští středy 22. dubna, kdy si celá republika připomene Den Země.