Na první pohled běžná údržba obce se stala předmětem výměny názorů mezi několika obyvateli Milotic nad Bečvou.

Uplynulý víkend se v souvislosti s čištěním bývalého mlýnského náhonu, takzvané strouhy, mělo pokácet několik lískových keřů.

Na podnět jednoho z majitelů přilehlých pozemků dali zastupitelé obce k vykácení lískových keřů zelenou. K akci ale nakonec nedošlo.

Proti vykácení keřů se totiž někteří obyvatelé Milotic ohradili. Jedním z hlavních odpůrců kácení je předseda základní organizace Českého svazu včelařů pro Hustopeče nad Bečvou a okolí Lubomír Klézl.

„Tyto lískové keře tady vysázeli naši předkové před mnoha desítkami let. Čištění strouhy je možné i bez jejich vykácení,“ uvedl.

Keře dělají hradbu prachu ze silnice

Podle něj je odstranění keřů naprosto zbytečné. Porosty prý při šetrném ošetření ničemu nevadí, navíc v prostoru mezi dvěma silnicemi zároveň snižují negativní dopad dopravní situace na životní prostředí v obci.

Důvodů pro jeho zamítavý postoj je ale více.

„Právě líska včelstvům poskytuje první pyl, který je nezbytný pro jejich včasný rozvoj. Naší povinností je ubývající pylové zdroje chránit,“ napsal Lubomír Klézl zastupitelům Milotic.

Celá věc se už projednávala na obecním zastupitelstvu. Rozporuplné reakce na plánované vykácení dřevin nakonec přiměly starostku obce Hanu Bezděkovou ke zrušení výsledku jednání.

„Dnes (sobota, pozn. aut.) jsem se rozhodla, že ke kácení keřů nedojde. Obec se nechce vměšovat do sporů jednotlivých občanů. Nejedná se o obecní majetek a já tyto spory mezi občany řešit nebudu. Výsledek jednání tedy neplatí,“ řekla o uplynulém víkendu starostka Milotic nad Bečvou s tím, že pro některé argumenty Lubomíra Klézla má pochopení.

Pozemek, na kterém se lískové keře nacházejí, patří soukromému vlastníkovi. Ten podle slov starostky proti vykácení nebyl, se záměrem však nesouhlasili jiní obyvatelé vesnice. „Proto bylo vyvolané toto jednání,“ dodala k tomu starostka.

Obec se o strouhu už starat nebude

Majitel pozemku Jaroslav Kalich se k celé problematice staví zdrženlivě.

„Sám za sebe do toho zasahovat nechci. Obec by si to s majiteli přilehlých pozemků měla vyřídit sama. Ti sice mají pozemky vedle, ale lísky můžou růst do jejich zahrad. Před lety jsem koupil celý balík pozemků, tento do něj byl zahrnutý. Strouhy se ale chci zbavit, už patnáct let ji nabízím obci. Jenže ani obec ani pan Klézl ji koupit nechtěli. Já sám z toho nic nemám, snad jedině problémy,“ řekl vlastník strouhy Jaroslav Kalich.

Podle zápisu zastupitelů se lískové keře měly vykácet do konce letošního dubna. Pařezy se pak měly přikrýt igelitem, aby se zamezilo jejich následnému růstu.

Zastupitelé se podle zápisu také dohodli, že pokud nebude dodržen postup prací, který vykácení lískových keřů zahrnuje, nebude obec schopna přistoupit k čištění strouhy ani v budoucnosti.

Po sobotním zrušení původního záměru tak bude správa vodního díla odkázána pouze vlastníkovi.

„Moje rozhodnutí ze soboty je platné. Obec nejenže nebude kácet lískové keře, celkově se už o čištění strouhy starat nebude. Záleží na majiteli, zda bude tento pozemek ošetřovat,“ uzavřela starostka Hana Bezděková.