Rozhovor s šéfem odboru kultury na hranické radnici Vojtěchem Bušinou

Jaký máte pocit z otevření klubu?

Co se týká prostoru, je pěkný, myslím si, že je srovnatelný s M-klubem ve Valašském Meziříčí. Doufejme, že programovou nabídkou si najde trvalé místo na kulturní scéně v Hranicích.

Jenom čas ukáže, jestli programová nabídka klubu bude dobrá. Věřím, že bude dobrá a že obohatí kulturní život v Hranicích.

Jak to bude s kouřením v prostorách klubu?

Kouření bude asi problém, bude se kouřit venku.

Proč?

Podlaha, která tady je, je sice z kvalitního dřeva, ale bohužel by nesnesla cigaretové odpadky.

Kouření nelze povolit ani u baru, kde je dlažba?

Zatím je prostor jako nekuřácký. Čas ukáže.

Zpočátku bylo toto zařízení avizované jako klub pro mladé, s otevřením se objevila koncepce, že klub bude pro všechny věkové kategorie.

Zpočátku byla představa jiná, vykrystalizovala se do klubu, dnes Zámeckého klubu, který by měl žánrově pokrýt pestrou nabídku pro všechny věkové kategorie – od mladých až po seniory.

Co se týká jednotlivých programů, zařízení by nemělo konkurovat stávajícím zaběhlým akcím, mělo by doplnit chybějící kulturní nabídku.

Věřím, že tady budou programy i pro čtyřicátníky i pro náctileté, k tomu bude směřovat výběr kapel. Věřím, že Martin Kapek je zárukou toho, že dokáže výběr programů zkorigovat.

Prostor samozřejmě nelze využívat jen pro kulturní programy. Nabídka by byla asi vyšší než poptávka. Z tohoto pohledu se bude ředitelka snažit nabízet prostory k různým komerčním záležitostem.

Klub je vybaven audiovizuální technikou, která umožňuje konference, různé oslavy, nebo přednášky. Z ekonomického hlediska budou tyto akce nezbytností.

Klub pro mladé byl otevřen dechovkou, co na to říkáte? Žertík pořadatele? Recese?

Co se týká dechovky, bereme to jako jednu z možných variant, jak hudebně dokreslit otevření tohoto zařízení. Pro měje důležité to, co se odehrává uvnitř, jako vystoupení kapely DOCUKU z Valašského Meziříčí, ne to, co bylo venku při slavnostním zahájení.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika