Pod vedením sbormistryně Markéty Láskové se představí tři oddělení pěveckého sboru Cantabile. Nejmenší Cantabilka, velký sbor a komorní sbor Cantabile.

„Klub dlouhodobě propaguje a podporuje činnost hranických dětských pěveckých sborů. Další činností je adopce na dálku, kde klub přispívá na vzdělávání dvou holčiček v Indii,“ přiblížila členka klubu Panenka Jana Černá.

Stěžejním pilířem činnosti klubu je však organizace výroby Panenek pro dětské oddělení v hranické nemocnice ve spolupráci s Domovem seniorů Hranice a členkami Klubu diabetiků Hranice.

„Děkujeme sponzorům a lidem, kteří pomáhají a zvu na další akci, kterou je tradiční Adventní koncert Hranického dětského pěveckého sboru a hostů. Koná se v pátek 30. listopadu v 18.30 hodin v Evangelickém kostele na Šromotově náměstí v Hranicích,“ doplnil závěrem prezident klubu Panenka Miroslav Wildner.